Innfører skjerpede tiltak i Ringsaker.

Postet av Ringsaker IF den 29. Okt 2020

Som følge av smitteøkningen i regionen innfører Ringsaker kommune nå en rekke tiltak for å hindre smittespredningen i kommunen. 


– Smittespredningen i Ringsaker er fortsatt på et relativt lavt nivå, men vi velger å ta grep for å hindre smittespredning og avhjelpe smittesporingsarbeidet. Alle tiltakene innføres fra og med torsdag 29. oktober, og varer i første omgang til og med søndag 8. november, sier assisterende rådmann Espen Hvalby. 

Fritidsaktiviteter og arrangementer

Kommunen innfører forbud mot fritidsaktiviteter for barn og unge under 25 år. Det blir også innført et forbud mot trening på treningssentrene for personer under 25 år. Aktiviteter på toppidrettsnivå kan videreføres. Arrangementer på offentlig sted med fast seteplassering kan gjennomføres med maksimalt 100. Arrangementer på offentlig sted uten fast seteplassering kan gjennomføres med maksimalt 25. For øvrig gjelder nasjonale føringer for private sammenkomster i private hjem.

Det innføres også skjenkestopp fra kl. 24.00, og det blir forbudt å slippe inn nye gjester etter kl. 23.00. 

Anbefaler digitale møter

Kommunen anbefaler at flest mulig interne og eksterne møter holdes digitalt. Det anbefales også bruk av hjemmekontor der det er hensiktsmessig. 

– Det er viktig at folk nå er ekstra påpasselige og forsiktige. Vi har smitte i samfunnet, og det er ikke alle smittetilfellene vi har klart å finne kilden til. Det betyr at det å holde avstand, unngå store forsamlinger, ha god håndhygiene og å holde seg hjemme hvis man er syk, blir enda viktigere, sier kommuneoverlegen. 

Færrest mulig nærkontakter

– Det aller viktigste nå er å begrense antall nærkontakter og hindre smittespredning til vi får kontroll på situasjonen. Smittesporingen blir ekstremt krevende når flere av de som er smittet har over femti nærkontakter, og vi nærmer oss et kritisk nivå, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

Kommuneoverlegen minner om at alle som har symptomer som kan gi mistanke om covid-19 bør teste seg. Dette er spesielt viktig under et pågående utbrudd hvor smittesituasjonen er mer uoversiktlig. 

Skoler på rødt nivå

Som et smittebegrensende tiltak vil det bli innført rødt nivå på barne- og ungdomsskolene i Ringsaker, med unntak av Brøttum, Lismarka og Messenlia skoler som fortsatt vil være på gult nivå. Også barnehagene i Ringsaker vil opprettholde gult nivå.

– Vi ser at smittespredning først og fremst knytter seg til Hamarregionen og Gjøvik, og at det i første omgang ikke berører skolene som ligger nærmere Lillehammer. Derfor opprettholdes gult nivå på disse tre skolene. Det er også lite smittespredning blant de yngste barna, og vi har ikke tilfeller blant barnehagebarn i vår kommune. Det å sette barnehager i rødt nivå er et veldig inngripende tiltak, men vi vurderer situasjonen fortløpende, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Besøksrestriksjoner på sykehjem

På sykehjemmene i Ringsaker blir det innført besøksrestriksjoner. 

– Vi ønsker å kunne gjennomføre besøk som er strengt nødvendige. Eventuelle besøk må avtales med sykehjemmet på forhånd, sier kommunalsjef Sverre Rudjord. 

Det anbefales også at personer i risikogrupper er ekstra forsiktige i denne perioden. 


 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.