Krav om politiattest i Ringsaker Idrettsforening

Klubben krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må klubben foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres.

Hva er politiattest/barneomsorgsattest?  I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser. 

For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.

I Ringsaker Idrettsforening blir ordningen håndtert på følgende måte: 

  
  • Politiattestansvarlig skal  fylle ut Link til skjema , og sende dette til de personene som skal framvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
  • Den som skal framvise politiattest skal sende søknaden til politiet og det gjøres enkelt på nett
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø
  • Når søker har mottatt politiattest skal denne vises til Eva Krogvig eller Anne Kari Saug

 

Innhenting av politiattest er gratis.


Kontaktinformasjon:

Styreoppnevnt politiattestansvarlig: Eva Krogvig

Epostadresse: eva.krogvig@maskinvei.no

telefon: 951 50 190

 

Styreoppnevnt personlig vara: Anne Kari Saug

 Epostadresse: anne_kari_78@hotmail.com 

 Telefon: 94172496

 Ansvarlige for ordningen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger som blir gitt.

Informasjon om politiattestordningen finner du ved å trykke på linken under:

Les mer om ordningen her


Med vennlig hilsen


Styret i Ringsaker Idrettsforening