Æresmedlemmer i Ringsaker Idrettsforening:

1929: Rittmester Jørgen Jensen     (død)

1929: Kristian Dæhli                         (død)

1990: Helge Lehne                            (død)

1991: Arne Ludvigsen

1991: Johannes Krogvig                   (død)

1991: Per Robert Larsen

1994: Ragnhild Bratberg

2000: Nils Harald Lehne

2000: Leif Hvorup                              (død)

2000: Svein Stubbom                        (død)

2006: Nils Rønning                            (død)

2014: Bjørnar Berge

2014: Joar Høgset

2015: Eva Krogvig

2019: Finn Røise

2019: Inger Amb

2019: Magnus Lundberg 

                 


Andre hedersbevisninger:

1953: Reidar Berge fikk tildelt Norges idrettsforbunds diplom for utmerket administrativ innsats.

1980: Ragnhild Bratberg fikk Hedmark Idrettskrets diplom.

1989: Ragnhild Bratberg fikk Egebergs ærespris

2000: Arne Ludvigsen ble «Årets idrettsleder» i Ringsaker Kommune

2003: Arne Ludvigsen fikk «Kretsens Hederstegn»

2005: Eva Krogvig ble «Årets idrettsleder» i Ringsaker Kommune

2010: Eva Krogvig fikk Hedmark Idrettskrets plakett

2014: Joar ble tildelt «Honorært Lederstipend» av Indre Østland Fotballkrets.

2015: Joar Høgset ble «Årets Idrettsleder» i Ringsaker kommune