Smitteforebyggende tiltak i Ringsaker.

Postet av Ringsaker IF den 31. Aug 2020

Det er et pågående smitteutbrudd av covid-19 på Hedmarken. Som følge av dette setter Ringsaker kommune nå inn omfattende smitteforebyggende tiltak.


– Situasjonen i regionen er uoversiktlig. Etter tilråding fra og i nært samråd med kommuneoverlegen tar vi noen markante grep i arbeidet for å hindre smittespredning. Det er nødvendig å være ekstra føre var inntil en får mer oversikt i situasjonen. Samtlige tiltak gjelder i første omgang ut uka, sier rådmann Jørn Strand.

Fritidsaktiviteter på vent

Også innenfor kultur og idrett får innstrammingene følger.

– I tråd med råd fra kommuneoverlegen innfører vi midlertidig stopp for alle fritidsaktiviteter for barn og unge under 19 år ut uka, sier kommunalsjef Håvard Haug.

Tiltak i skole og barnehage

For barnehagene heves smittevernnivået til rødt. Barna vil bli delt inn i mindre grupper. Det er mulig en må ha kortere åpningstid, og det kan være nødvendig at foreldrene møter med barna til ulike tider. Informasjon om dette gis fra den enkelte barnehage. Smittevernnivået heves også til rødt for 1.-4. trinn. Det betyr at undervisningen fortsatt foregår på skolen, men at elevene organiseres i mindre kohorter.

For elevene på 5.-10. trinn blir det innført digital hjemmeundervisning fra og med tirsdag 1. september.

– Hjemmeundervisningen skal så langt det er mulig ivareta faglig progresjon og daglig kontakt med elevene, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Oversikt over smitteforebyggende tiltak – samtlige gjelder t.o.m. søndag 6.september

  • Digital hjemmeundervisning for 5.-10. trinn.
  • Rødt nivå for 1.-4. trinn og barnehager. Se trafikklysmodellen for barnehager og skoler hos Utdanningsdirektoratet.
  • Sykehjem stenges for besøk.
  • Alle organiserte fritidsaktiviteter stenges for barn og unge under 19 år. 
  • Treningssentre i Ringsaker holder åpent inntil videre.
  • Krav om bruk av munnbind for ansatte innen helse og omsorg som har familiemedlemmer med forkjølelsessymptomer.
  • Arrangement over 50 deltakere forbys.
  • Serveringssteder kan holdes åpne, men ikke mer enn seks personer per bord.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.