Ny LOV for Ringsaker Idrettsforening!

Postet av Ringsaker IF den 14. Des 2019


Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, har NIF vedtatt en egen lovnorm for idrettslag.

Hva må idrettslagene gjøre?

Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Styret kan vedta endringene på et ordinært styremøte. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte. Det må framgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1.januar 2020.

Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets hjemmeside eller på annen måte. Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk. 

Hovedlaget i Ringsaker IF hadde styremøte torsdag 12.desember hvor ny lov ble vedtatt. Den nye loven er basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret (Norges idrettsforbund) 23.oktober 2019.

Den nye loven er lagt ut på hjemmesiden under fanen «Klubben»

                                                            Hilsen hovedstyret!Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.