Ekstraordinært kretsting.

Postet av Ringsaker IF den 4. Jul 2019

Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets skal slås sammen og blir til Innlandet idrettskrets fra 01.01.2020.

 

I denne forbindelse vil det bli avholdt ekstraordinært kretsting for hver av idrettskretsene, etterfulgt av et konstituerende kretsting for den nye sammenslåtte kretsen. Kretstingene avholdes lørdag 2. november 2019 på Scandic Lillehammer Hotel fra kl. 14.00.

Styret i Hedmark Idrettskrets kaller inn til ekstraordinært kretsting iht vedtekter for Hedmark idrettskrets - §17 (1) pkt c – basert på Idrettstingets vedtak i 2015:
«Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden.»        

Følgende saker skal behandles:
- Avvikling av Hedmark idrettskrets pr 31. desember 2019
- Sammenslutning med Oppland idrettskrets pr 1. januar 2020 
   under navnet Innlandet idrettskrets

Se innkalling her: Innkalling Hedmark idrettskrets

Ekstraordinært kretsting for Oppland idrettskrets avvikles samme sted og samme tid.

 

Interimsstyret for etableringen av Innlandet idrettskrets kaller inn til konstituerende kretsting ca kl. 14.30 samme dag.

Se innkalling her: Innkalling Innlandet idrettskrets

 

Sakspapirer med påmelding vil bli utsendt ihht fastatte frister.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.