Gode nyheter for Idrettsungdom.

Postet av Ringsaker IF den 6. Jul 2018

Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ungdom. Forskningen er støttet av Kulturdepartementet, Norges idrettshøgskole og OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). - www.ungdata.no

Nå er dataen for 2017 publisert og det er mange gode nyheter for ungdomsidrett, samtidig som det fortsatt er noe å jobbe med. 

Hovedfunnene er: 

  • Idretten står sterkt blant norsk ungdom. De siste årene har det vært en liten økning i andelen som deltar i organisert idrett.
  • Det er samtidig mange som slutter med organisert idrett i løpet av tenårene. Mange begynner med andre former for trening.
  • Ungdom som driver med idrett, trives bedre på skolen og er mer fornøyd med foreldrene sine enn annen ungdom.
  • De som vokser opp i høyere sosiale lag, deltar oftest i idrett. Sosiale ulikheter i deltakelse starter i barneidretten.
  • Minoritetsgutter er nesten like ofte med i idrett som majoritetsgutter. Jenter med minoritetsbakgrunn er klart under-representert.

Det er godt dokumentert at 93% av barn og unge har vært innom organisert idrett i løpet av oppveksten og selv om mange slutter i ungdomstiden, står idrett i en sterk posisjon blant ungdom. Rundt halvparten av alle elever på ungdomsskolen trener i et idrettslag én eller flere ganger i uka, og 38 prosent trener minst tre ganger i uka. Ingen andre organiserte fritidsaktiviteter blant ungdom kan vise til så stor deltakelse.

For mer informasjon om UngData undersøkelsen og Ungdatakonferansen, klikk her.

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.