Omlegging av serietilbud i ungdomsklassene

Postet av Ringsaker IF den 24. Okt 2016

Tydelig signal fra klubbene gir nyvinning både på jente- og guttesiden

Prosessen med endring av serietilbudet på jentesiden, samt opprettelse av ny aldersklasse på guttesiden startet etter forslag fra flere klubber høsten 2015. Siden den gang er det blitt gjennomført to høringer, den siste høsten 2016.
Høringen som ble gjennomført tidligere denne høsten gav et tydelig signal om at de foreslåtte endringene ønskes innført.

Vedtatte endringer
Dette berører både jenteklasser og gutteklasser i ungdomsfotballen.

Jenter:
I jenteklassene gikk forslaget ut på å tilby spill i aldersklassene J15 og J17, i stedet for J16.

Vedtaket lyder:
NFF Indre Østland innfører klassene Jenter 15 og Jenter 17 fra og med sesongen 2017. Det inviteres til spill på to nivåer. Det inviteres til 11-erfotball primært, med 7-erfotball som et alternativ.

Dette betyr at J16 erstattes av J15 og J17. Tilbud aldersklasser og spillformer i ungdomsklassene jenter fra sesongen 2017 blir dermed:

  • J13 – spillformer 9er (1. og 2 div.) og 7er (1. div)
  • J14 – spillformer 9er (1. og 2. div) og 7er (1. div)
  • J15 – spillformer 11er (1. og 2. div) og 9er (1. div)
  • J17 – spillformene 11er (1. og 2. div) og 7er (1. div)
  • J19 – spillformene 11er (1. div)


Gutter:
I gutteklassene gikk forslaget ut på å tilby en ny aldersklasse - G15 - i tillegg til de eksisterende aldersklassene.

Vedtaket lyder:
NFF Indre Østland innfører klassen Gutter 15 som et pilotprosjekt i sesongen 2017.
Det inviteres til spill på to nivåer med spillformen 11-er fotball.

Dette betyr at fotballkretsen i sesongen 2017, vil tilby seriespill i aldersklassen G15 i tillegg til de eksisterende tilbudene fra årets sesong. Dette er å anse som et prøveprosjekt i sesongen 2017.

Tilbud aldersklasser og spillformer i ungdomsklassene gutter sesongen 2017 blir dermed:

  • G13 - spillformer 9er (1. og 2. div) og 7er (1. div)
  • G14 - spillformer 11er (1. og 2. div) og 9er (1. div)
  • G15 - spillform 11er (1. og 2. div)
  • G16 - spillformer 11er (1. og 2. div) og 7er (1. div)
  • G19 - spillform 11er (1. og 2. div)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.