Framtidig organisering- samarbeidsklubber eller ny fotballklubb?

Postet av Ringsaker IF den 15. Jun 2016

Fotballgruppene ved Ringsaker IF og Nes Sportsklubb har de siste årene hatt et tett samarbeid både på det sportslige og organisatoriske plan. Begge klubbene ønsker å fortsette dette samarbeidet, men har vært nødt til å søke kretsen om samarbeidslag årlig. Samtidig har kretsen signalisert at det er vanskelig å få dispensasjon utover 3 år. For å innfri Fotballforbundet sine målsetninger er RIF/NES avhengig av et permanent samarbeid. Med dette som bakteppe ble det satt i gang et arbeid for å evaluere ny samarbeidsform. Nye signaler fra kretsen tyder allikevel på at det vil være mulig med samarbeidslag i den formen som har vært frem til i dag, og sier at klubbene kan søke for en lengre periode. Svaret fra kretsen vil være et av flere beslutningsunderlag i saken. Styret i RIF har diskutert saken og foreløpig besluttet følgende: I og med at det er en mulighet for å få dispensasjon til samarbeid for en lengre periode, er det fornuftig å bruke lengre tid på prosessen.

Situasjonen er allikevel slik at vi bør jobbe med å finne en enklere organisering enn i dag. Hvis kretsen gir dispensasjon for en lengre periode, tas saken opp til ny utredning om 2-3 år.

Hvis ikke dispensasjon, må vi fortsette utredningen og gjøre en beslutning tidligere.

Frem til en endelig beslutning vil våre medlemmer bli informert og involvert under prosessen. Viser for øvrig også til informasjon i RIF magasinet 2016.

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.