Pressemelding fra Ringsaker kommune. Anbefales å stoppe alle fritidsaktiviteter for barn og voksne frem til jul.

Postet av Ringsaker IF den 14. Des 2020

Vil forebygge smitte og karantene i jula.

Gjennom helga har det vært påvist flere smittetilfeller av covid-19 i ulike deler av regionen vår. Som følge av dette kommer kommuneoverlegene med anbefalinger og tiltak for å begrense videre smittespredning slik at færrest mulig må feire jul i karantene.

– Vi har fortsatt flere tilfeller uten kjent smittested. Det å bli smittet eller å bli definert som nærkontakt av smittede nå innebærer isolasjon eller karantene frem til jul. Med tiltakene som innføres i dag, håper vi igjen at smittetallene reduseres, og færrest mulig skal være smittet eller i karantene gjennom jule- og nyttårshelgen.

- Vi håper på forståelse fra innbyggerne for tiltakene, og håper at innbyggerne i regionen tross noen restriksjoner får en hyggelig førjulstid, sier kommuneoverlegene Cecilie Blakstad Eikenes og Ketil Egge.

Følgende tiltak innføres fra og med mandag 14. til 23. desember:

• videregående skole settes til rødt nivå

• voksenopplæring gjennomfører digital undervisning frem til jul

• ungdomsskole settes på rødt nivå

• anbefales å stoppe alle fritidsaktiviteter for barn og voksne frem til jul

• anbefales at gruppetimer ved treningssentre avlyses

• anbefales at alle møter og arrangementer som kan gå digitalt gjennomføres digital

• anbefaler bruk av munnbind på kollektivtrafikk og i taxi når man ikke kan overholde en meters avstand

• begrenser til kun strengt nødvendige besøk på sykehjem/i helse og omsorgssentre. Med strengt nødvendig besøk menes tilfeller der den det gjelder er alvorlig syk, eller det er andre forhold som tilsier at situasjonen er ekstraordinær. Alle besøk må avtales i forkant. Det er opp til institusjonen å vurdere i hvert enkelt tilfelle om besøk regnes som strengt nødvendig. Generelt anbefales det at antall besøkende begrenses, og at det er de samme personene som kommer på besøk gjennom hele perioden.

Øvelser for og gjennomføring av konserter osv. kan vurderes gjennomført forutsatt at det holdes god avstand mellom utøvere.

Kommuneoverlegene minner om at nærkontakt vil si at man har hatt mindre enn to meters avstand i over 15 minutter. Dersom man har vært nærkontakt med en som får påvist smitte, må en i karantene i ti dager fra man hadde kontakt.

_________________________________________

Med vennlig hilsen / Best regards

Ingebjørg Myrstad-Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver Strategi- og utviklingsseksjonen

Ringsaker kommune

M: + 47 909 28 498

www.ringsaker.no

www.ringsaker.kommune.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.