GRATULERER MED DAGEN 💛💙💛

Postet av Ringsaker IF den 18. Jan 2019

19.januar er Ringsaker Idrettsforening 100 år og her er historien om stiftelsen av den kjære klubben vår.

I Ringsaker er både ski- og fotballsporten av forholdsvis eldre dato. Ringsaker Skilag ble stiftet i 1887

og Ringsaker Fotballag noe senere. Av forskjellige grunner gikk disse lag inn og det var en del år hvor 

Ringsaker ikke hadde noen aktive idrettsgrener.

Flere idrettsinteresserte syntes dette var synd og med rittmester Jørgen Jensen i spissen ble de enige

om å stifte et idrettslag. Det ble innkalt til møte på Åsgård 19.januar 1919. Foruten Jensen møtte 

Tore Tøndevold, Thomas Haug, Kr. Haugen, Even Tabuk, O.K. Bratberg, Lars Ulven, Jacob 

Stenhammer, Anton Haugen, Lauritz Bakke, Knut Høgseth, P. Bjertnes, Arne Stolpested, Aksel 

Evensen, Alf Karlsen, Aasmund Bakke, Johs. Væstad, J. Lund, J. Stolpestad, Odd Bøhmer, Ole Sveen, 

Thv. Engelund, Martin Aasen, Sigurd Olavsen og Kr. Helseth.

På møtet holdt Rittmester Jensen en tale hvor han påpekte at Ringsaker hadde alle betingelser for å 

drive idrett både sommer og vinter, dessuten fremhevet han idrettens betydning for å utvikle 

legemet harmonisk. Han uttalte i sin tale at laget burde ha forskjellige idrettsgrener. Deretter ble det 

opplest paragraf for paragraf av en lov fra Riksforbundet som ble vedtatt med noen små forandringer 

og tilføyelser. Videre gikk man i gang med å tegne medlemmer, og samtlige som møtte fram tegnet 

seg. Det nye laget fikk navnet Ringsaker Idrettslag og rittmester Jørgen Jensen ble valgt til formann.

På møtet ble det drøftet bakke- og banespørsmål, og hvordan laget på best mulig måte kunne skaffe 

midler til driften. Det ble opplyst at det nye laget kunne få kassabeholdningen til tidligere Ringsaker 

Skilag, men dette var ikke stort og det ble derfor bestemt å gå i gang med basar. Basaren ble holdt i 

februar samme år og innbragte netto ca. kr. 3.000,-.

Sougsbakken, den gamle skibakken etter Ringsaker Skilag ble ryddet og gjort i stand, og skirenn ble 

arrangert 16.februar samme år. Likeså ble det arrangert skirenn i Vengshoelbakken 9.mars.

Den 19.mars 1919 startet idrettslaget forhandlinger med Simen Hersoug om leie av idrettsplass på 

Klosterhaugen. Ei kontrakt på 99 år ble opprettet og undertegnet av begge parter. Nå var alt klart for 

å sette i gang med nivellering og planering av fotballbanen som skulle bli 80 meter lang.

Det var uten tvil en meget dyktig og arbeidsvillig gjeng som hadde stiftet og driftet den nye klubben.

Klubbens lange og rike idrettshistorie forteller at rittmester Jørgen Jensen hadde rett i at Ringsaker 

hadde alle forutsetninger for å drive idrett både sommer og vinter. Klubben har hatt friidrettsgruppe, 

sykkelgruppe, orienteringsgruppe, skøytegruppe, håndballgruppe, skigruppe og fotballgruppe.

Klubben har fostret flere idrettsstjerner som har satt Ringsaker på Norgeskartet, ikke bare nasjonalt, 

men også internasjonalt.

Rittmester Jørgen Jensen var formann i Ringsaker Idrettslag i årene 1919-1920 og 1926-1928. I 1929 

ble han utnevnt som æresmedlem i idrettslaget. 

I 1945 ble Gaupen Arbeideridrettslag og Ringsaker Idrettslag slått sammen til en klubb under navnet 

Ringsaker Idrettslag. På årsmøtet året etter ble det vedtatt å endre navnet til Ringsaker 

Idrettsforening.

            💛💙💛  GRATULERER MED 100-ÅRS DAGEN! 💛💙💛


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.