Midlertidig endring i politiattestordningen.

Postet av Ringsaker IF den 26. Apr 2018

Den uavklarte situasjonen rundt politiattestordningen har vart altfor lenge. Nå endres praksis inntil videre.

I for lang tid har idrettslagene og hele norsk idrett opplevd en uavklart situasjon hva angår politiattester og muligheter for å kunne søke om ny attest dersom vedkommende skal utføre en ny oppgave for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Endring av velfungerende praksis

Den ordningen som har vært praktisert, er at Norges idrettsforbund har sagt at en ikke trenger å fremvise attest hver gang en får nye oppgaver innen samme idrettslag, men at en må sørge for at en senest hvert tredje år må fremvise ny attest dersom en får nye oppgaver.

Denne velfungerende praksis er blitt ensidig endret av Finnmark politidistrikt, som nå ikke lenger vil utstede attester til personer som tidligere har fått utsted attest for bruk i idrettslaget.

Etter idrettsforbundets diskusjoner med Finnmark politidistrikt er partene i fellesskap blitt enige om å be Politidirektoratet om avklaring på hva som en riktig forståelse av regelverket som regulerer ordningen. Etter idrettsforbundets mening er det en betydelig svekkelse av ordningen dersom idrettslag ikke har anledning til med jevne mellomrom, å kunne be om ny attest for den som tildeles tillits- eller ansvarsoppgaver overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Vi har forståelse for at det er stor misnøye med ordningen. NIF og idrettskretsene har ventet med å endre informasjonen på våre nettsider om dette i påvente av avklaringen fra Politidirektoratet. Dessverre har Politidirektoratet ikke respondert på problemstillingen.

Dette oppfordrer idrettsforbundet idrettslaget til å gjøre

Inntil NIF har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Inntil NIF får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

 Oppsummert: 

- Personer som tidligere har fremvist politiattest, skal inntil videre ikke søke om ny attest.

- Personer som er nye i rolle som krever politiattest - søker om politiattest.

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.