Workshop om jentefotball. Breddekomiteen inviterer til diskusjon og førjulslunsj lørdag 9. desember

Postet av Ringsaker IF den 1. Des 2017


Hva: Workshop og førjulslunsj

Tema: Jentefotball i Indre Østland

Når: Lørdag 9. desember 2017. kl. 10.00 - 13.30 

Hvor: Scandic Ringsaker (Olrud)

Pris: Gratis 

Påmelding: Send en epost innen utgangen av søndag 3. desember, til larsj.sandvik@fotball.no Breddekomiteen i NFF Indre Østland, er tildelt ansvar for oppfølging av utviklingen i jentefotball i vårt område. Når vi sier utvikling, så er det med mål om å rekruttere- og holde flest mulig jenter i alle aldre, aktive innen fotballen lengst mulig.

Vi trenger jenter som vil satse mot toppfotballen og vi trenger jenter i bredden. Hvordan får vi aktivisert jenter som flytter på seg på grunn av studier enten som spiller eller i noen av de andre nevnte rollene? Hvordan får vi rekruttert flere unge mødre til eksempelvis å ville bli med på Grasrottrenerkurs (tidligere c-lisens) eller bli klubbdommere?

Disse spørsmålene og flere trenger vi hjelp med å finne svarene på og ønsker derfor invitere de som brenner for jentefotball, til workshop med uformell førjuls-lunsj på:

Scandic Ringsaker (Olrud), lørdag 9.desember kl.10.00 - 13.30.

Vi vet det er tett opp mot jul og mange har andre planer, men håper likevel at nok interesserte møter opp, slik at vi kan etablere workshop.  Vi har plan om diskusjon 1- 2 timer i mindre grupper, før vi tar lunsj og til slutt oppsummerer de tanker og ideer som er kommet opp gjennom workshopen. Vi planlegger med at seansen avsluttes om lag kl. 13.30.

Noen aktuelle temaer

Rekruttere og beholde: Hva gjør man i de ulike klubbene for å rekruttere de yngste jentene og har man egne tiltak rettet mot de litt eldre? Hvordan holde på jentene?

Holdninger: Hvordan få til likebehandling og samme forventninger til jenter og gutter hjemme,- i klubb og generelt i forhold til fotball og trening? 

Spillerutvikling: Hvordan motivere,- legge til rette for og utvikle flere toppspillere i kretsen vår? Naboklubbsamarbeid, talentgrupper, akademier kan være stikkord.

Kompetanseheving: Egne kurs for jenter,- hvor og når? Inn i årshjulet i krets eller klubb? Gjelder både trener- og dommerkurs.

Jentefestival: Forsøkt arrangert denne sesongen i regi av krets, men påmelding har vist for liten interesse for konseptet. Hva kan vi gjøre for å lykkes med et konsept for å samle og vise frem jentefotballen? Kan vi få klubbene med på egne klubbdager dedikert jenter?

Ressursgruppe: Et av de viktigste målene med dette tiltaket vil være å etablere en ressursgruppe, med representanter fra de ulike geografiske områdene av kretsen, som skal jobbe videre med de forskjellige ideene som kommer opp på en slik samling. Noen navn er klare mens andre vil bli rekruttert enten gjennom denne samlingen eller etter tips. Et annet delmål vil også være å etablere lokale nettverk dedikert jentefotball, som skal jobbe med- og på tvers av klubb. Her kan etablerte sosiale medier eller delingsverktøy fungere som arbeidsredskap.

For å lande dette trenger vi deg og gjerne noen du kjenner som brenner for jentefotball, til hjelpe oss ta stegene videre. 

På grunn av bestilling av mat og lokale trenger vi en bindende påmelding innen utgangen av: søndag 3.12.2017. Håper du har mulighet til å sette av noen få formiddagstimer i en hektisk førjulstid til dette. Påmelding skjer ved å sende epost til larsj.sandvik@fotball.no, som inneholder følgende informasjon:

  • Deltakers navn
  • Deltakers klubbtilhørighet                                                                             

Med vennlig hilsen

Petter Lund  Leder Breddekomiteen, NFF Indre ØstlandKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.