Fotballsesongen 2018- Samarbeid Ringsaker - Nes

Postet av Ringsaker IF den 1. Jul 2017

Ringsaker og Nes Fotball har siden hovedlaget i Nes Sportsklubb sa opp avtalen i slutten på fjoråret, hatt dialog om det er mulig å finne en framtidig samarbeidsform innenfor de retningslinjer som Nes sitt hovedlag har gitt, og som begge klubber mener er framtidsrettet.

I den forbindelse ba RIF om en tilbakemelding fra NES på hvordan de så for seg samarbeidsformen etter 2017 sesongen. I slutten på mai fikk vi en innstilling fra Nes, forankret i hovedlaget, som kort kan oppsummeres slik:

  • Ingen formell samarbeidsavtale mellom klubbene, heller ikke aktuelt å revurdere denne beslutningen.
  • Fotballen på Nes skal videreføres i egen regi med satsing på Nes for å skape et positivt fotballmiljø med utgangspunkt i anlegget på Stavsjø.
  • Ønsker dialog med Ringsaker og andre naboklubber for å sikre best mulig tilbud på utvalgte årganger, dvs på lag hvor Nes har utfordringer med egenrekruttering.
  • Nes vil ha rene klubblag- ikke samarbeidslag.

Styret i fotballgruppa har hatt medlemsmøte hvor innstillingen ble presentert, samtidig som den er behandlet i hovedlaget. Tilbakemeldingene ga en ganske klar konklusjon. Innstillingen er ikke forenlig med Ringsaker sine ønsker som i prinsipp går ut på fullt samarbeid på alle lag, og at plattform må bygges videre på det fellesskapet som ble etablert gjennom 13-14 år. Patriotismen har dessverre slått ut fornuften i Nes Sportsklubb, med konsekvens dårligere tilbud til våre unge og lovende fotballspillere.

Med bakgrunn i dette tar fotballgruppa i Ringsaker Idrettsforening innstillingen til Nes Fotball til etterretning. Dette innebærer at fotballen i Ringsaker IF videreføres i egen regi og gir følgende situasjon i 2018:

  • Ingen formell samarbeidsavtale med Nes Sportsklubb.
  • Ingen samarbeidslag med Nes Sportsklubb
  • Ringsaker Fotball vil sette fotballspilleren i fokus slik at han/hun velger klubb som er mest naturlig med hensyn til tilhørighet og ønsket sportslig og sosialt tilbud.
  • Dagens samarbeidsdrakter benyttes inntil nye drakter er på plass

Ringsaker Fotball vil være en breddefotballklubb og ha fokus på barnefotball, ungdomsfotball og voksenfotball. Vi ønsker fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Vi vil ha fokus på klubbtilhørighet og fellesskapsfølelse i et godt sosialt miljø, der både spillere, trenere, lagledere og foreldre/foresatte trives.

Ringsaker Fotball ønsker å gjøre det som er mulig for å gjennomføre samarbeidet gjennom høstsesongen på en god og ryddig måte med minst mulig støy for alle involverte. Samtidig har vi også meddelt Nes at vi kan gjenoppta dialogen om framtidig samarbeid, hvis holdningen på Nes er mer forenlig med Ringsaker sine ønsker.

For styret i Ringsaker IF Fotball

Bjørnar Berge


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.