#påbanen – vil redusere granulatsvinn med 90 prosent!

Postet av Ringsaker IF den 8. Jun 2017

Sørg for at din klubb rydder opp og holder granulatet #påbanen, og dere konkurrerer om 10 premier à 30 000 kroner!

#påbanen er et samarbeidsprosjekt mellom NFF og dekkbransjen. Formålet med prosjektet er å redusere svinn av granulat fra kunstgressbaner med 90 % innen 2020! Vi ønsker å utvikle mest mulige effektive metoder som klubbene kan ta i bruk for å holde granulatet der det skal være: nemlig på banen.

NFF oppfordrer nå til dugnadsinnsats over hele klubb-Norge for å rydde opp rundt banene. I forbindelse med #påbanen utlyser NFF, i samarbeid med Norsk Dekkretur og Ragn-Sells AS, en konkurranse der din klubb kan være med å konkurrere om 10 pengepremier à 30 000 kroner! Konkurransen gjennomføres i to bolker: En med kåring av vinnere 1. juli og en med kåring av vinnere 1. november

- Uten alle de kunstgressbanene vi har bygget her i landet de siste årene, hadde vi aldri kunne gjøre fotball til Norges største barneidrett. Dette har en enorm verdi for hele samfunnet vårt. Men vi kan ikke leve med tvil knyttet til potensielle miljøutfordringer - selv om det ikke er dokumentert at granulatet havner i sjøen. Det er et faktum at for mye granulat havner utenfor banen, og der skal det ikke være. Granulatet hører hjemme på banen, og dit skal vi nå bringe det tilbake. Nå maner jeg til dugnadsinnsats, og jeg håper konkurransen vil stimulere alle til å trå til, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Les mer om konkurransen #påbanen her

Gå inn på samarbeidsprosjektets facebookside her

NFF oppfordrer klubbene til i størst mulig grad å gjenbruke oppsamlet granulat på banen, slik at man ikke trenger å etterfylle. Her er det penger å spare for klubben.

Dersom det likevel oppstår overskuddsgranulat har Ragn-Sells AS etablert en returordning for overskuddsgranulat. Ordningen er basert på at overskuddsgranulat fylles i storsekker og hentes av Ragn-Sells.

Tre pilotprosjekter

NFF jobber med å etablere tre pilotprosjektet for å finne de meste effektive tiltakene for å holde granulatet #påbanen.

- Jeg er ikke i tvil om at det er et stort urealisert potensial som vi skal klare å utnytte. Det viser også resultatet av arbeidet som blant andre Kløfta IL har gjort. Granulat fra bildekk har per dags dato de beste spillegenskapene, er langt billigere enn alternativene, og sikrer gjenbruk av kassert materiale. Ved felles dugnad over tid skal vi rydde opp på og rundt banene. Det er både god miljøpolikkk og god økonomi for klubbene, sier anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold.

Det er Knut Eilertsen, som har hatt ansvaret for vedlikehold på Kløfta kunstgress siden 2005, enig i. Han har vært rundt hos mange leverandører for å få det beste utstyret for godt vedlikehold. Og han har ikke minst sett resultatene av det.

- Jeg renser og vedlikeholder banen en til to ganger i uka. I tillegg bruker jeg mye tid på innstilling av utstyr før fjerning av snø. Jeg tror mange er for opptatt av å få snøen av banen så fort som mulig. Min erfaring er at med rett utstyr, så rydder jeg hvit snø. Vi må ha mye mer fokus på riktig vedlikehold og god opplæring til de som vedlikeholder banene i Norge. Dette vil gi stor resultater når det gjelder miljø, sier Knut Eilertsen i Kløfta IL.

Konkrete tiltak

Det er allerede utarbeidet en veileder til klubbenes arbeid med å holde granulatet #påbanen (klikk her for å lese mer om dette), og NFF ønsker å ha fokus på følgende i forbindelse med de tre pilotprosjektene:

- Ringmur eller gjerde som er dett de nederste 30-50 cm rundt banen

- Fast dekke eller kunstgress helt ut til mur/gjerde

- Avsatt areal til lagring av snø for de baner som vinterbrøytes

- Utlegging av fiberduk under snødeponi

- Definerte inn/utganger med rister som fanger opp granulat fra klær og sko

- Filter i eksisterende drenskummer som samler opp granulat slik at det ikke kommer ut i drensvannet og at det kan benyttes på nytt.

- Bedre vedlikeholdsrutiner

- Bevisstgjøre fotballklubbene og deres medlemmer

- Bedre vedlikeholdsutstyr


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.