Nyhetsbrev fra Hedmark Idrettskrets

Postet av Ringsaker IF den 12. Mai 2017

Idrettslagets struktur og myndighetsområder

På bildet over vises et eksempel på struktur i et fleridrettslag med omsetning under 5 millioner. NIFs lov og lovnorm krever at et idrettslag som et minimum skal ha et styre, en valgkomité og to revisorer. Disse velges av årsmøtet.

(Hoved)styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal iverksette årsmøtets vedtak i henhold til vedtatte planer og budsjett.
Hovedstyret leder og forplikter idrettslaget, og innenfor gitte rammer har hovedstyret
all makt og myndighet. Dette innebærer at det kun er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå avtaler som forplikter idrettslaget juridisk.

Idrettslaget kan organiseres med grupper/avdelinger for de enkelte idrettene som idrettslaget organiserer. Disse gruppestyrene har i utgangspunktet ingen makt/myndighet.
Deres oppgave er å organisere aktiviteten innen sin idrett, og ellers være hovedstyrets forlengede arm ut mot aktiviteten.
Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks gi idrettslagets gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens rammer.

30 eksempler på god ungdomsidrett

Trenger du hjelp til å skape en bedre ungdomsidrett og bevare ungdommene lengst mulig i ditt idrettslag? Norges idrettsforbund har etablert en egen nettside; ungdomsløftet.no hvor du kan finne 30 ulike reportasjer og filmer med tips og råd til god ungdomsidrett.

- Hovedhensikten med ungdomsløftet.no er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett. Men, vi ønsker også å motta flere tips til gode historier som vi kan dele med alle i norsk idrett, sier Kathrine Godager, rådgiver ungdomsidrett i Norges idrettsforbund.
Les mer

Slik blir ditt idrettslag tilgjengelig og attraktivt for frivillige

Mangler idrettslaget ditt nok frivillige ressurser som kan stille opp på dugnad, eller ta enkle oppdrag knyttet til idrettsarrangement? Da kan nettportalen Frivillig.no være løsningen. Der kan frivillige melde sin interesse, finne oppgaver og bidra for nettopp din klubb.

Alle idrettslag i Norge kan registrere seg på Frivillig.no hvor man kan legge ut ulike oppdrag knyttet til klubbvirksomhet og arrangement, helt gratis. På nettportalen har mange som ønsker å bidra allerede registrert seg. Det eneste idrettslaget trenger å gjøre for å komme i kontakt med "nye frivillige" er å bruke noen minutter på å registrere ønsker.
Les mer

Kommende kurs- og aktivitetstilbud


INTROKURS FOR KLUBBENS STYRE
Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for hva som forventes av et styre.
Kursdeltakerne blir kjent med de viktigste lovene og reglene som en klubb må forholde seg til, samt får tips om nyttige verktøy for styrearbeidet.

15. mai - Ottestad
30. mai - Kongsvinger

----------------------------------------

KLUBBADMIN
Hedmark idrettskrets inviterer til kurs i idrettens program for medlemsadministrasjon - «KlubbAdmin» - som er utviklet for å ivareta forskriften om sentralt medlemsregister.

22. mai - Brumunddal

---------------------------------------


TEMAKVELD
Ungdomskveld - «Unge arrangører»
Et idrettsarrangement på innsiden, hvordan ser det ut?
Hvordan kan jeg bidra til gode opplevelser for de som kommer?
Hvorfor er det så viktig at jeg er med? Hva med «meg som utøver»?

22. mai - Hamar

--------------------------------------

TEMAKVELD
God ungdomsidrett - veien mot målet
Frafallet i barne- og ungdomsidretten er stort og bekymringsfullt -
hva er årsaken til dette og hva kan vi gjøre for å hindre dette?

23. mai - Kongsvinger

----------------------------------------


SPEAKERKURS
Hva vil det si å være speaker? Hovedspeaker eller intervjuer? Hvordan bruker jeg stemmen? Hvordan brukes lyd og musikk til å skape stemning? Hvordan kommunisere med publikum?
Kurset er for deg mellom 16 og 26 år, og som har lyst til å prøve seg som speaker.

8. juni - Idrettens Hus, Ottestad

----------------------------------------


For informasjon om kursinnhold og påmelding, vennligst klikk deg inn på vår hjemmeside og se vår kalender: Aktivitets-kalender

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus,Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.