Olympisk Akademi

Postet av Ringsaker IF den 2. Jun 2017

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi - en møteplass for unge ledere i idretten. Meld deg på nå!

Meld deg på Olympisk akademi 2017 her

Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idédugnad og skolering innen olympiske verdier:

Pierre de Coubertin - grunnleggeren av de moderne olympiske leker: "Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play."

Målgruppe og søknadsprosedyrer

Deltakerne må ha fylt 18 år. Øvre aldergrense er 29 år. Grunnet høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere, er det Olympiske Akademiet et attraktivt program for alle idrettsinteresserte. Erfaringsmessig de siste årene har det vært stor økning i antall søkere, men vi har kun et begrenset antall plasser. NIF legger i 2017 opp til at alle ledd i organisasjonen skal være representert gjennom fordeling av antall deltakerplasser.

Norges Olympiske Akademi 2017

Samlingen finner sted på Nansenskolen på Lillehammer 3. – 6. august 2017. Årets tema er ung frivillighet.

Meld deg på her innen onsdag 21. juni.

For ytterligere informasjon kontakt Linda Jacobsen, fagkonsulent i Norges idrettsforbund: linda.jacobsen@idrettsforbundet.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.