Gjenåpningsplan for kontakttrening i fotballen. NFFs plan for gjenåpningen av fotball er oversendt til NIF.

Postet av Ringsaker IF den 12. Aug 2020

Norges Fotballforbund deler regjeringens bekymring for økt smitte i samfunnet og en ny smittetopp. Vårt arbeid og innspill til myndighetene gjennom sommeren har derfor vært basert på et sterkt ønske om konstruktiv dialog for å sette oss i bedre stand til å bistå i arbeidet med smittekontroll.

Norge er et av landene i Europa med flest fotballspillere i forhold til folketall. Den norske fotballmodellen skiller seg ut med en sterk, gjensidig avhengighet mellom topp og bredde. Ikke bare fordi bredden leverer spillere oppover i kjeden, men også fordi toppfotballen finansierer en stor del av aktiviteten i breddefotballen og for barn unge gjennom kretsene. Det tette samspillet mellom topp og bredde er en viktig årsak til at så mange spiller fotball i Norge. 

Gjennom koronatiden har NFF sammen med norsk idrett tatt ansvar, og vi er beredt til å ta et større ansvar. NFF har praktisk talt fra dag én jobbet parallelt med smittevern og gjenåpning av aktivitet. Først gjennom koronavettreglene for hele fotballen som ble utarbeidet i tett dialog med helsemyndighetene, deretter gjennom toppfotballpiloten og fotballens koronahåndbok, og i senere tid gjennom protokollene for gjenåpningen av hele norsk breddefotball.

Arbeid med protokoller og faser

I en tid der all idrettslig aktivitet var stengt ned,  var vi sammen med Norges Idrettsforbund (NIF) i møte med Helsedirektoratet og FHI for å se på mulighetene for å komme i gang innenfor forsvarlige smittevernfaglige rammer. I en erkjennelse av at innført tiltak om å unngå fysisk kontakt og to meters avstand ikke er forenlig med fotballspill, ønsket vi sammen med NIF å bruke toppfotballen til å utforme en bransjestandard for lagidretter som vil komme hele idretten til gode. Dette arbeidet er gjort i tett dialog med FHI, og bygger på evaluering, justering og deling.  

Bransjestandarden er gjennomført som en pilot i toppfotballen og er et samarbeid NFF og NIF. Et viktig formål med piloten er at erfaringer fra arbeidet skal brukes i den videre prosessen med å gjenåpne idretten i takt med samfunnet for øvrig.

Det er sendt inn to evalueringer av toppfotballpiloten (25. mai og 22. juni) som dokumenterer at toppfotballpiloten er vellykket. Det har hittil vært en god balanse mellom klubbenes etterlevelse av smittevernregimet og muligheten til å utøve idretten på en tilstrekkelig god måte innenfor regelverket. Erfaringene fra toppfotballpiloten underbygger lav smitterisiko og god kontroll og disiplin. Det er tilnærmet ingen smittetilfeller i fotballen så langt.  

Basert på god erfaring med toppfotballen ønsker NFF å gå videre med oppstart av hele bredden. Vi er glad for at regjeringen åpnet for barne- og ungdomsfotballen, fase 4, fra 1. august. Fase 5, som er breddefotball for alle over 20 år, gjenstår.

  • Fase 1: Eliteserien, treningsoppstart 11. mai, kampoppstart 16. juni 
  • Fase 2: Toppserien og OBOS-ligaen, treningsoppstart 25. mai, kampoppstart 3. juli 
  • Fase 3: 1. divisjon (kvinner) og 2. divisjon (menn) treningsoppstart 13. juni, kampoppstart 11. juli 
  • Fase 4: Barne- og ungdomsfotball, treningsoppstart 1. juni, kampoppstart 1. august
  • Fase 5: Breddefotball for alle over 20 år: treningsoppstart 1. september

Kontakt i fotball

At fotball er en idrett med lav smitterisiko er tidligere bekreftet av FHI[i]. Det samme underbygges i beregninger fra Aarhus Universitet i Danmark som antyder en beskjeden risiko for å bli smittet under en fotballkamp[ii]. Fra notat utarbeidet av Folkehelseinstituttet til Helsedirektoratet i midten av mai hitsettes:

«Idrett eller aktivitet hvor det er mulig å holde minst 1 meters avstand i den største delen av tiden eller hvor man kan tilpasse aktiviteten slik at man oppfyller dette, vurderes som lav risiko og bør kunne åpnes for. For eksempel fotball hvor man har nær kontakt under 1 meter i veldig korte tidsrom utgjør liten risiko».

Basert på uttalelser, forskning og FHI sitt notat mener NFF at fotballen ikke trenger et unntak fra 1- meters regelen. At fotball er en idrett med lav smitterisiko er tidligere bekreftet av FHI, og det foreligger studier fra flere sentrale fotballnasjoner, som Spania, Tyskland, Nederland og Danmark, som underbygger det samme. Blant annet har danske forskere dokumentert at spillerne i breddefotballen i snitt er nær hverandre i 1,5 meters omkrets i rundt halvannet minutt på trening eller i kamp, og da i kontakt i mindre enn ett sekund av gangen. Dansk fotball har vært i gang med hele bredden siden 7. juni uten at dette har påvirket smittesituasjonen. Vårt danske søsterforbund DBU kjenner ikke til saker rundt covid 19 i forbindelse med oppstart av breddefotball på seniorplan. Gjenåpningen i Danmark var en del av en kontrollert og gradvis gjenåpning, med retningslinjer om avstand, hygiene etc.

NFF har hatt tett dialog med fotballforbundene i de andre nordiske landene. De har alle gode erfaringer med å ha åpnet for all breddefotball. Vi har hentet både eksempler på protokoller og råd om hva de har erfart så langt. Arbeidet med protokoll for fase 5 bygger på at vi er bevisste på at samfunnet må forvente å leve med korona i lang tid, og det er tatt høyde for en situasjon med økt smitte. Det er laget et forsvarlig rammeverk for godt smittevern rundt klubbene og aktivitetene, basert på gult tiltaksnivå. Arbeidet med å tilpasse protokollen for grønt og rødt tiltaksnivå er i gang. Dette fordi vi da raskt kan justere nivåer, også regionalt tilpasse tiltaksnivå.

Protokoll for fase 5 er sendt over til helsemyndighetene tidligere i sommer. Disse er gjennomgått av medisinsk råd for toppfotballen ledet av Magnus Myntevik, lege i Sportsklubben Brann og spesialist i idrettsmedisin og allmennmedisin, samt Idrettens helsesenter. I tillegg har vi jobbet sammen med medisinsk råd for toppfotballpiloten med å utvikle et undervisningsopplegg. NFF er glade for at vi i møtet 10. august fikk positive tilbakemeldinger på protokollen for fase 5.

NFFs styrke er samspillet mellom topp og bredde, der erfaringer fra toppfotballen brukes for å få i gang bredden og der toppfotballen stiller opp med medisinsk ekspertise for å bistå i arbeidet med smittevern. Videre er våre 18 kretser tett på klubber tett på klubbene og det er jevnlige møter for å sikre en god implementering av smittevern.

Avslutningsvis vil vi understreke at fotballen er i posisjon til å være gode ambassadører for godt smittevern og vi kan praktisere ansvarlighet også når det er lite smitte i samfunnet og folks beredskap er senket. Gjennom NFFs undervisningsopplegg vil vi få en bevisstgjøring og en ansvarliggjøring som den uorganiserte treningen aldri kan matche. I tillegg er det et mål de gode holdningene tas med også utenfor banen. E-læringen og rammen rundt trening og kamper er en viktig påminnelse om at vi må leve med korona i lang tid. E-læringen ble lansert 1. august . I løpet av den første uken har nesten 40.000 gjennomført kurset. Dette gjøres nå obligatorisk for alle spillere over 13 år som kan trene med kontakt. 

Særforbund
Fotball
Fase 1
Alle
Fase 2
Alle
Fase 3
Alle
Fase 4
Fotball og håndball
Fase 5
Fotball
Sportslig nivå/gruppeEliteserienToppserien og OBOS-ligaenPostNord og 1. divisjon kvinnerBarn og ungdom

A: *Tilrettelagt fotball og gatelag
*4. nivå menn (Norsk Tipping-ligaen) og 3. nivå kvinner (2. divisjon)
*Øvrige nivå kvinner

B:
Øvrig bredde og futsal

Antall utøvere352572836265 000A: 13 000
B: 42 000
Oppstart trening11. mai25. mai13. juni1. juniA: 1. sept
B: 15. sept 

Begrunnelse for fase 5 A

Beskriv kort innfasingsprinsippene med tanke på kjønn, alder og paraidretter:

Gatelag og tilrettelagt fotball er en prioritet. Betydning i et utvidet folkehelseperspektiv. Sårbare grupper som er utsatt i koronaperioden.

4. nivå menn (Norsk Tipping ligaen) og 2. divisjon kvinner er nasjonalt organiserte nivåer. Et viktig sportslig nivå for norsk fotball i skjæringspunktet mellom kretsvise serier og nasjonale serier innunder toppfotballen. Øvrige nivåer er kretsvis organisert.

Kvinnefotballen i Norge er sårbar, spesielt på nivåene under 2. divisjon. Store lokale forskjeller på antall jenter. En prioritert oppgave for norsk fotball å rekruttere flere. En gruppe som er mest utsatt for frafall i koronaperioden.

Oslo 11. august 2020

Norges Fotballforbund

Pål Bjerketvedt
Generalsekretær

 

Tekst: Mari Stanisic Waagaard
Publisert: 12.08.2020
Endret: 12.08.2020

Nyttige lenker
Mer om dette temaet

0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline