Positiv respons på umiddelbar soning ved gule kort. Flertallet av trenere, dommere og lagledere i ungdomsfotballen ønsker å beholde ordningen med fem minutters soning for gule kort.

Postet av Ringsaker IF den 10. Jan 2018


Fra sesongen 2014 ble det innført umiddelbar soning ved gult kort for aldersklassene 13-16 år. Intensjonen var å fremme Fair play og å få bort usportslig opptreden. 

Meningene rundt ordningen har vært mange, og etter sesongen 2017 utarbeidet seksjon barn og ungdom i NFF en spørreundersøkelse for å få et faktagrunnlag for å vurdere ordningen.

Undersøkelsen ble sendt ut til trenere, ledere og dommere i relevante klubber og aldersklasser for å finne ut om intensjonen med regelen har lykkes. Undersøkelsen ble besvart av 3900.

På spørsmålet om de bare hadde positive erfaringer svarte 59 prosent at de var enig eller delvis enig. Resultatene viser derfor en klar overvekt av positive erfaring blant respondentene, der 1/3 var helt eller delvis uenige i utsagnet.

- Intensjonen med umiddelbar soning ved gult kort var å få bort usportslig opptreden, ikke å straffe ytterligere i de situasjoner hvor gult kort blir gitt ved brudd på spillereglene. De positive erfaringene er klart i tråd med intensjonen om å minske usportslig opptreden, og det er gledelig å se at flertallet av de som er involvert som trenere, lagledere og dommere er fornøyde med ordningen, sier fagansvarlig for aktivitetsutvikling i NFF, Bo Folke Gustavson.

- Den mest fremtredende skeptiske holdningen gikk som forventet på at utvisningen rammet hele laget, fortsetter han. 

Ordningen med umiddelbar soning har fungert siden 2014 og for å få et nyansert inntrykk av stemningen ble respondentene spurt om avvikling av ordningen og en utvidelse.

Spørsmålet var om umiddelbar soning bør fjernes og gammel ordning gjeninnføres. Over halvparten av de spurte ønsket ikke å fjerne ordningen. 

Etter at ordningen har virket i tre år, er konklusjonen at trenere, lagledere og dommere har positive erfaringer og mener at ordningen fungerer etter intensjonen. Trenere, lagledere og dommere uttrykker et ønske om å fortsette ordningen slik den er i dag og ikke med eventuelle erstatninger som for eksempel hvitt kort (mer om dette kan leses i selve rapporten).

- Vi fikk positive svar og er fornøyde med tilbakemeldingene som har kommet. Vi vil gjenta undersøkelsen på et senere tidspunkt for på den måten å fange opp endringer i så vel holdninger som konkrete erfaringer, sier Gustavson.

Les hele rapporten her0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline