Oppdaterte koronavettregler fra 1. juni Her er de nye koronavettreglene, som blant annet åpner opp for kontakttrening i barne- og ungdomsfotballen fra 1. juni.

Postet av Ringsaker IF den 29. Mai 2020

NFF er glade for at fotballen gradvis tilnærmer seg normal aktivitet. Forutsetningen er at alle aktører overholder smittevernreglene og tar ansvar for at dette skjer innenfor regelverket. 

NFF har laget enkle og tydelige koronavettregler som tar utgangspunkt i myndighetenes gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger. Disse reglene vil revideres fortløpende i tråd med myndighetenes endringer. 

Koronavettreglene beskriver aktiviteten. Koronahåndboka er en veiledning som skal sørge for at klubbene drive aktivitet på en forsvarlig måte som ivaretar smittevernet, forebygger spredning og beskytter både spillere, trenere, lagledere, frivillige og foresatte. 

Klubbens koronasjekkliste er en god indikator på om klubben etterlever koronavettreglene. 

Klubber som har drevet aktivitet en stund, innenfor strukturerte og godt organiserte rammer, kan bruke koronahånsboka som et oppslagsverk. Klubber som er usikre og er i startgropa  i forhold til oppstart anbefales å sette seg inn i fotballens koronahåndbok. 


0 Kommentar

Invitasjon og påmelding til Ringsaker IF - fotballskole 22.juni - 23.juni..

Postet av Ringsaker IF den 29. Mai 2020


Ringsaker IF - fotballskolen 2020

Årets fotballskole arrangeres i litt enklere former fordi vi har disse coronarestriksjonene. 

Et todagers arrangement er det vi tilbyr i år. Innholdet er kjent og like godt som før.

Fotballskolen er for aldersgruppen 6 - 12 år (født 2014 – 2008). Du trenger ikke være aktiv fotballspiller for å delta. Alle deltakerne vil få sin egen fotball!

Fotballskolen arrangeres mandag 22. juni - tirsdag 23.juni

Tidspunkt:

Kl. 09.00 - 14.00

Det blir servert lunsj begge dager. Fruktpause på ettermiddagen.

Vi stiller krav til at deltakerne stiller med leggskinner, fotballsko (eventuelt joggesko) og treningstøy / regntøy på fotballskolen. Ta med drikkeflaske med vann!

Husk å merke klær og drikkeflaske med navn!

Klikk her for påmelding til Ringsaker IF - fotballskole 2020            

Kr. 450 pr deltaker – ½ pris for søsken!      Betaling direkte ved påmelding!   

Frist for påmelding 17.juni! Maks antall deltakere er 50.

 

                                                                                                                                               

                                                      Kontaktinformasjon:                                                                           

                                                      Kontakt person: Inger Amb      99578609 

                                                      Epost kontaktperson: inger.amb@gmail.com 

                                                      VELKOMMEN TIL FOTBALLSKOLE 

 


0 Kommentar

Full fart på tirsdagene.

Postet av Ringsaker IF den 28. Mai 2020

Ressursgruppa har vært i full sving på idrettsplassen i flere uker allerede. Rakinga er unnagjort, Per Robert har fått start på traktorklipperen og Sven Christian finpusser skråninger og slår gresset rundt gjerdestolpene. Resten av gruppa har begynt den møysommelige jobben med å pusse og olje toppbordet på gjerdet. For fint skal det være selv om koronarestriksjonene setter en demper på starten av årets fotballsesong. 

I dag kom det melding om at fra 1.juni er det vanlig trening igjen for barn og unge. Konkret betyr det at barn og unge opp til 19 år kan trene som vanlig med full kontakt. Fortsatt er det grupper på maksimalt 20 personer som gjelder og foreløpig er det kun åpnet opp for vanlig fotball på trening. Klubbene kan imidlertid arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber.

Så heldigvis blir det enklere for de yngste å drive med fotballaktivitet igjen ⚽️⚽️⚽️0 Kommentar

Nyhetsbrev fra Innlandet idrettskrets. Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni.

Postet av Ringsaker IF den 20. Mai 2020


Regjeringen ønsker å åpne opp for mer normal idrettsaktivitet for barn og ungdom i løpet av juni. - Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll.


Les hele nyhetsbrevet her0 Kommentar

Gratulerer med dagen.

Postet av Ringsaker IF den 17. Mai 2020

Ringsaker IF ønsker alle en riktig fin 17.mai.  Hipp, hipp hurra 🇳🇴🇳🇴🇳🇴


0 Kommentar

Nye tillitsvalgte i Ringsaker IF 2020.

Postet av Ringsaker IF den 16. Mai 2020

Årsmøtet i Ringsaker IF ble avholdt på klubbhuset 14.mai. Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer. Årsmeldinger, regnskap, budsjett, sportslig handlingsplan fotball og organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteenes innstilling til nye styrer ble enstemmig valgt og har følgende medlemmer:

Hovedstyret:

Eva Krogvig, Jeanett A. Sparingen (ny), Ingrid Værnes, Jørn Schanche, Lars Haugom (ny), Bjørnar Berge og Ole Anders Krogrud (ny). 

Fotballstyret:

Bjørnar Berge, Knut Thorshaug, Terje Bergsbakken, Janike T. Rosenlund (ny), Åse Mørch-Reiersen, Odd Morten Ludvigsen (ny) og André Røang.

Skistyret:

Ole Anders Krogrud (ny), Tom Syljuåsen, Paul Christen Røhr, Ellen J. Farlund (ny), Helene B. Oudenstad, Hans Ola Gundersen, Sten Floor Nelson (ny).0 Kommentar

Oppdaterte koronavettregler fra 13. mai. Les de nye koronavettreglene som nå gjelder.

Postet av Ringsaker IF den 13. Mai 2020


 Foto: NFF

3. april la NFF ut fotballens koronavettregler med utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Fra 13. mai er det nye anbefalinger som gjelder. Disse gjelder all organisert aktivitet på en fotballbane. 

Fotballens koronavettregler pr. 13. mai

 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
   - Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
 • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindels med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

Utskriftsvennlige versjoner av koronavettreglene

Koronavettregler A0
Koronavettregler A3

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

11-er bane: 50 spillere/ledere
7/9-er bane: 25 spillere/ledere
5-er bane: 15 spillere/ledere
Ballbinge: 6 spillere

Klubbenes ansvar

Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler. Klubbene og/eller anleggseiere vurderer selv om det er ønskelig å åpne banene for egeninitiert og/eller organisert trening, og videre vurderer klubbene selv om de ønsker å sette i gang organisert trening. Klubben bør i så tilfelle utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb.

 • Klubber som tilrettelegger for fotballaktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, og NFF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar.

Klubber og/eller anleggseiere oppfordres til å merke banene/anleggene med kommunikasjon (f.eks. plakater) hvor gjeldende rammer for evt. egenaktivitet fremkommer tydelig.

Fotballforsikringen

Fotballforsikringen dekker normalt organisert aktivitet. NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå også utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer. Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening.

Klubben bør kommunisere tydelig overfor spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte at klubbstyrte treninger er frivillig.

Det anbefales videre at klubben henger opp infoskriv med gjeldende retningslinjer og banekart med soneinndeling, og at dette må også deles på sosiale medier og til medlemmene.

 

Tekst: Christer Madsen
Publisert: 13.05.2020
Endret: 13.05.2020

Nyttige lenker
Mer om dette temaet

0 Kommentar

Ny smittevernveileder i norsk idrett: Åpner for mer aktivitet og «ballen er frikjent»

Postet av Ringsaker IF den 12. Mai 2020

Av: Pressemelding 11.mai

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer normal idrettsaktivitet i lagidretter.         

                 

Smittevernveilederen, som er på 10 sider, er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen som er underlagt særskilte regler. 

Åpner for mer «normal»aktivitet. 
Kvalevåg er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med mer ordinær aktivitet.  

 I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball. Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik at utilsiktet fysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund 

- Samtidig vil vi henstille alle som driver aktivitet til å unngå fysisk kontakt, så langt det er mulig, også for de yngste aldersgruppene, presiserer Kvalevåg. 

Åpner opp for felles bruk av ball
I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.  

- Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. 

Ta i bruk innendørsanlegg
Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg.  

- Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen. 

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. 
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
 • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. 
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg. 
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
 • Syke personer må holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Les hele veilederen

Formålet
Formålet med veilederen er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte, og den tar for seg en rekke temaer som ansvar, arrangement, bruk av haller, saler og felles utstyr, garderober, hvem som kan delta og ikke, og ikke minst en sjekkliste som idrettslag kan bruke for å ha kontroll på smittevern. 

- Det har pågått et intensivt arbeid fra helsemyndighetene og Norges idrettsforbund har i denne prosessen kun gitt innspill. Forskriften og helsemyndighetenes egne vurderinger har vært styrende for utforming av veilederen og klargjør hvordan man nå kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser, sier Karen Kvalevåg. 

Utarbeide en helhetlig plan
KUD vil nå, sammen med NIF, utarbeide en mer helhetlig plan for hele den organiserte idretten kan komme i gang med ordinær idrettsaktivitet, i tråd med den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Dette arbeidet starter allerede i dag. Samtidig vil alle særforbund allerede nå gjennom sine koronavettregler utarbeide egne retningslinjer for utøvelse av aktivitet innenfor sine respektive idretter.  


0 Kommentar

Årsmøtet i Ringsaker Idrettsforening holdes på klubbhuset.

Postet av Ringsaker IF den 7. Mai 2020

På grunn av nye smittevernregler har styret i hovedlaget bestemt at det utsatte årsmøtet holdes på klubbhuset i stedet for digitalt. 

Det er verdt å merke seg at årsmøtesakene vil bli presentert på lerret (ingen papirversjon til utdeling). Vi oppfordrer møtedeltakerne til å gjøre seg kjent med sakene før årsmøtet. Årsmøtesakene er tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden under fanen "For medlemmer".  

Velkommen til årsmøte i Ringsaker Idrettsforening torsdag 14.mai kl.19.00.

                                                 Hilsen styret!


0 Kommentar

Her er de oppdaterte koronavettreglene som gjelder fra 7.mai.

Postet av Ringsaker IF den 7. Mai 2020

3. april la NFF ut fotballens koronavettregler med utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Fra 7. mai er det nye anbefalinger som gjelder. Disse gjelder all organisert aktivitet på en fotballbane. 

Oppdaterte plakater og annet grafisk materiale vil bli lagt ut på fotball.no innen kort tid.

Fotballens koronavettregler

 • En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede.
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 15 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Kun keeper kan ta på ballen med hendene
  • Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker.
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

11-er bane: 50 spillere/ledere
7/9-er bane: 25 spillere/ledere
5-er bane: 15 spillere/ledere
Ballbinge: 6 spillere

Klikk her for å se klubbenes koronaveileder

Klubbenes ansvar

Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler. Klubbene og/eller anleggseiere vurderer selv om det er ønskelig å åpne banene for egeninitiert og/eller organisert trening, og videre vurderer klubbene selv om de ønsker å sette i gang organisert trening. Klubben bør i så tilfelle utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb.

 • Klubber som tilrettelegger for fotballaktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, og NFF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar.

Klubber og/eller anleggseiere oppfordres til å merke banene/anleggene med kommunikasjon (f.eks. plakater) hvor gjeldende rammer for evt. egenaktivitet fremkommer tydelig.

Fotballforsikringen

Fotballforsikringen dekker normalt organisert aktivitet. NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå også utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer. Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening.

Klubben bør kommunisere tydelig overfor spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte at klubbstyrte treninger er frivillig.

Det anbefales videre at klubben henger opp infoskriv med gjeldende retningslinjer og banekart med soneinndeling, og at dette må også deles på sosiale medier og til medlemmene.

 

Tekst: Christer Madsen
Publisert: 06.05.2020
Endret: 06.05.2020

Nyttige lenker
Mer om dette temaet

0 Kommentar

Oppmykning av koronaregler for norsk idrett fra 7. mai.

Postet av Ringsaker IF den 6. Mai 2020

Det er gledelig å kunne meddele at norsk idrett får en oppmykning av koronareglene fra og med 7. mai. Da vil inntil 50 mennesker kunne være i aktivitet sammen dersom de holder én meters avstand, sier idrettspresident Berit Kjøll.

 

Reglene for hvor mange som kan trene sammen blir endret fra og med torsdag 7. mai. Inntil nå har det kun vært lov å være grupper på fem personer sammen, og et krav om at alle holder to meters avstand.

Om én uke er det derimot lov til å være 50 mennesker på trening eller et idrettsarrangement. Det nye kravet er at de må holde minst én meters avstand, men gjerne mer hvis mulig. De nye kravene gjelder både utendørs og innendørs. Samme dag, som oppmykningen trer i kraft, vil helsemyndighetene gi ytterligere informasjon hva gjelder nærkontakt mellom mennesker.

- Dette betyr i praksis at veldig mye av norsk idrett kan åpne opp igjen i trygge og kontrollerte former. Vi er svært glade for at vår konstruktive dialog med helsemyndighetene har ført frem, og at vi nå ser et lys i enden av tunnellen, sier Berit Kjøll.

 

Kulturdepartementet har bekreftet ovenfor NIF at idrettskonkurranser for inntil 50 personer, og med en meters avstand, kan gjennomføres fra og med 7. mai. NIF vil utarbeide oppdaterte fellesidrettslige anbefalinger så raskt som mulig på bakgrunn av oppmykningen som ble presentert på pressekonferansen fra myndighetene i går.  

Fra 50 til 200

Helsemyndighetene vurderer også å øke fra 50 til 200 mennesker fra og med 15. juni. Det som blir avgjørende for om dette blir mulig er utviklingen av antall koronasmittede i Norge i tiden fremover.


- Dersom helsemyndighetene fortsatt har kontroll på smittespredningen vil det forhåpentligvis være mulig å gjennomføre for eksempel toppfotball fra og med 15. juni. Dette krever at vi alle er vårt ansvar bevisst og ikke slipper opp på våre koronavettregler, avslutter Kjøll. 

 


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Ringsaker IF torsdag 14.mai kl.19.00.

Postet av Ringsaker IF den 1. Mai 2020

Som følge av koronapandemien ble det planlagte årsmøtet i Ringsaker IF 18.mars utsatt. Ny dato for årsmøtet er fastsatt til torsdag 14.mai kl.19.00.

Årsmøtet kan gjennomføres enten som fysisk årsmøte eller som digitalt årsmøte jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12.mars 2020. 

Styret har i utgangspunkt bestemt at årsmøtet skal avholdes digitalt på Teams, men på grunn av nye smittevernregler gjeldende fra 7.mai, vil styret ta endelig beslutning om hvordan årsmøtet skal gjennomføres på et styremøte 7.mai.

Fullstendig saksliste med dokumenter er lagt ut på hjemmesiden under fanen "For medlemmer". Uansett om gjennomføringen av årsmøtet skjer på klubbhuset eller digitalt, oppfordrer vi møtedeltagerne til å ha lest dokumentene før årsmøtet starter. 

Ved digitalt årsmøte må medlemmer som ønsker å delta registrere seg med epostadressen sin innen årsmøtedagen kl.15.00. Informasjon om påmelding og lenke for tilgang til årsmøtet blir sendt medlemmene i god tid før årsmøtet.

Hvis styret bestemmer at årsmøtet skal holdes på klubbhuset gjelder oppdaterte smittevernregler fra FHI.

For å ha stemmerett må man være medlem av klubben og fylle minst 15 år i 2020. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Styret vil legge ut informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på hjemmesiden etter styremøtet 7.mai.

Velkommen til årsmøte i Ringsaker Idrettsforening 💛💙💛

Vennlig hilsen 

Styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline