Gjett om vi ble overrasket da banken ringte!

Postet av Ringsaker IF den 29. Apr 2020

Dette er en kjærkommen gave som sikrer aktiviteten for alle våre barn og unge i tiden fremover, sier Bjørnar Berge. Avlysninger av fotballkamper og Tine fotballskole gjorde at vi mistet en betydelig del av inntektene våre. Samtidig er det høye forventninger til oss når barn og unge nå forhåpentligvis snart skal få komme i gang med sine favorittaktiviteter igjen.

Det er i slike tider det er godt å ha solide samarbeidspartnere. Overraskelsen, og ikke minst gleden var stor når vår kontaktperson i banken ringte for å høre hvordan det sto til med oss, og det viste seg at banken ville gi oss en ekstraordinær gave for å hjelpe oss i gang etter Korona. 

Fra før har vi jo en samarbeidsavtale som sikrer oss et sponsorbeløp, og nå har vi altså fått en gave i tillegg. En stor takk til SpareBank 1 Østlandet avd. Brumunddal og Lars Kilander. Vi lover at disse pengene kommer godt med i en vanskelig tid og at de skal brukes til beste for hele klubben avslutter Bjørnar Berge.


Bildene under er fra sommeren 2019 💛💙💛


0 Kommentar

Nyhetsbrev fra Innlandet idrettskrets.

Postet av Ringsaker IF den 29. Apr 2020

Her kan du blant annet les om at Idrettsforbundet ønsker et  pilotprosjekt for gjenåpning av norsk idrett.

Les hele nyhetsbrevet her


0 Kommentar

Koronagave fra Sparebank1Østlandet.

Postet av Ringsaker IF den 28. Apr 2020

Kjære samarbeidspartner.

I disse koronatider vet vi at mange lag og foreninger har møtt på mange problemer, også av økonomisk art. SpareBank 1 Østlandet er veldig opptatt av at frivilligheten i vårt distrikt skal bli minst mulig skadelidende, og at aktiviteter rettet mot barn og ungdom skal settes i fokus. 

Vi håper jo at vår sponsoravtale med dere bidrar til dette, men vet at mange vanlige inntektskilder nå er borte. Derfor har vi lyst til å gi dere en gave på kr. 20.000,-. Denne gaven er for å støtte deres gode arbeid mot barn, ungdom og bredde.

Gaven vil bli satt inn på samme konto som sponsormidlene er kreditert.

Vi håper pengene kommer godt med og ønsker dere lykke til i det videre arbeidet.


Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Østlandet0 Kommentar

Nyhetsbrev fra Innlandet idrettskrets.

Postet av Ringsaker IF den 15. Apr 2020

Koronasitasjonen har ført til flere endringer i idretten, innen aktivitet, møtevirksomhet og rapporteringer. I denne forbindelse er nye retningslinjer og frister utarbeidet.

Les hele nyhetsbrevet her


0 Kommentar

Fotballens koronavettregler.

Postet av Ringsaker IF den 14. Apr 2020


Norges idrettsforbund (NIF) har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsdirektoratet

Norges Fotballforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.

Derfor vil Norges Fotballforbund gi spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet der hensikten er å hindre smitte. Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Fotballens kronavettregler

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Klubbenes ansvar 

Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler. Klubbene og/eller anleggseiere vurderer selv om det er ønskelig å åpne banene for egeninitiert og/eller organisert trening, og videre vurderer klubbene selv om de ønsker å sette i gang organisert trening. Klubben bør i så tilfelle utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb.

 • Klubber som tilrettelegger for fotballaktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, og NFF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar.

Klubber og/eller anleggseiere oppfordres til å merke banene/anleggene med kommunikasjon (f.eks. plakater) hvor gjeldende rammer for evt. egenaktivitet fremkommer tydelig.

Fotballforsikringen

Fotballforsikringen dekker normalt organisert aktivitet. NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå også utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer.  Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening.

Tips og råd til konkrete øvelser og organisering av disse i barne- og ungdomsfotballen

Klubben bør kommunisere tydelig overfor spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte at klubbstyrte treninger er frivillig.

Det anbefales videre at klubben henger opp infoskriv med gjeldende retningslinjer og banekart med soneinndeling, og at dette må også deles på sosiale medier og til medlemmene.

Det anbefales at en full bane (11`er bane) deles opp i åtte mindre soner/baner, og at det er en tydelig avgrensing mellom hver sone/bane. Det kan være en fordel å organisere en fordeling av treningstid iht. soneinndeling på banene.

Anbefalte grenser for antall spillere på: 

 • 11`er bane: 32 spillere
 • 7/9`er bane: 16 spillere
 • 5’er bane: 8 spillere
 • Ballbinge: 4 spillere

Klikk her for å laste ned

NB: Toaletter og eventuelle kontaktpunkter (f.eks. port/dørhåndtak) bør rengjøres hyppig og det bør være nok antibac og/eller såpe tilgjengelig på anlegget.

Link til øvelsesbank som ivaretar retningslinjene i fotballens Koronavettregler 

Link til tips til egentrening

 

 

 

 

               


0 Kommentar

Nyhetsbrev fra NFF Indre Østland.

Postet av Ringsaker IF den 8. Apr 2020

Kjære alle fotballvenner,

Vi skulle nå ha vært inne i den viktigste oppkjøringsfasen til sesongen, noen skulle ha gjennomført kvalifiseringskamper til eliteavdelinger, andre skulle ha spilt de siste treningskampene...

I stedet er fotballen satt på vent. De siste beskjedene fra Regjering og helsemyndigheter i går tilsier at vi neppe kan spille fotballkamper før tidligst 15. juni. For alle oss som er glade i fotball, er det nesten ikke til å holde ut. Men vi har ikke annet valg!

Vi er glade for at det er åpnet for fotballaktivitet og fotballtrening i grupper på maks fem personer, der alle retningslinjer fra NFF og helsemyndigheter følges. Vi oppfordrer alle klubber til å rette seg etter dette, slik at banene våre ikke blir stengt igjen. Barn, unge og voksne trenger å kjenne (kunst-)gress under fotballskoene og leke seg med ballen igjen – det gjør godt både for kroppen og hodet!

Kretsadministrasjonen vet at dette er en krevende tid for dere alle, og vi vil etter beste evne bistå dere og hjelpe dere i tiden framover.

Vi ønsker dere alle en riktig god påske!

For NFF Indre Østland
Janicke Gonstad
Daglig leder

Les hele nyhetsbrevet her.....


0 Kommentar

Nyhetsbrev fra Innlandet idrettskrets.

Postet av Ringsaker IF den 6. Apr 2020

Vi vil ønske alle en riktig GOD PÅSKE og husk å ta godt vare på hverandre.

Les nyhetsbrevet her


0 Kommentar

Idrettsanlegget er stengt til etter påsken!

Postet av Ringsaker IF den 2. Apr 2020


Ringsaker IF støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.

Selv om Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsdirektoratet har Ringsaker IF bestemt at kunstgressbanen og ballbingen forblir stengt til etter påsken. Dette gjelder både organisert og uorganisert aktivitet. 

Vi er inne i en unntakstilstand og ber om forståelse for klubbens bestemmelser.

Vask hender, spis sunt og nyt påskesola som snart kommer, så sees vi snart igjen 😊

                                                           RIKTIG GOD PÅSKE!!     

                                              


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline