Fotballtinget bestemmer: Nå blir det vanskeligere å nå toppfotballen.

Postet av Ringsaker IF den 11. Mar 2019

Fotballtinget har vedtatt å redusere nedrykksprosenten fra 3.-divisjon for menn. Dermed blir det vanskeligere for 4.-divisjonsklubber å rykke opp.

Etter serieomleggingen som trådte i kraft i 2017 har hele fire av 16 lag i de seks avdelingene i 3. divisjon rykket ned. Det har tilsvart en nedrykksprosent på 28,5.

Begrunnelsen for den høye nedrykksprosenten har vært å sikre direkte opprykk fra hver av de 24 avdelingene i 4. divisjon. Hver krets har én til tre avdelinger.

Nå har forbundstinget vedtatt med 181 mot 28 stemmer å endre nedrykksprosenten. Fra 2019-sesongen vil tre i stedet for fire lag rykke ned fra 3.-divisjonsavdelingene, som defineres som toppfotballens laveste nivå på herresiden.

I 2018 rykket 17 av de 24 nyopprykkede klubbene ned fra 3. divisjon.

Tøft i 4.-divisjon

Endringen innebærer at antall opprykk fra 4.-divisjon reduseres fra 24 til 18 lag.

Fremover vil Agder, Sogn og Fjordane, Indre Østland og Akershus ha ett lag hver. Oslo, Trøndelag, Hordaland og Rogaland vil ha to. Østfold og Vestfold deler én plass. Det samme gjør Buskerud og Telemark. Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal har også én plass på deling.

De fire nordligste kretsene Finnmark, Troms, Hålogaland og Nordland har totalt tre plasser.


0 Kommentar

Omlegging og forenkling av utstyrsordningen.

Postet av Ringsaker IF den 15. Nov 2018

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019.

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. 

Nytt av året – kvitteringer sendes inn samtidig med søknaden

Idrettslag vil i løpet av høsten 2018 få mer informasjon fra NIF om dette på e-post. Det vil som tidligere år bli sendt nødvendig informasjon på e-post til alle idrettslag om hvordan en søker i god tid før systemet åpnes for innlegging av søknader.

Nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden.

Det åpnes for søknader fra midten av januar 2019. og søknadsfristen er onsdag 6.februar 2019.

Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019.

Hvilke utstyr kan det søkes om støtte til innkjøp av?

For 2018 vil følgende utstyr stå på NFFs sin utstyrsliste:

  • Minimål for treerfotball (størrelse: 1,2-1,5 meter bredde x 0,75-1,0 meter høyde)
  • Bane treerfotball (vant/nett/ ...) (anbefalt størrelse 10 x 15 meter)
  • Komplett mål 5x2 m
0 Kommentar

Plakat til klubbene: Pengespill-reglene enkelt forklart.

Postet av Ringsaker IF den 31. Mai 2018

I norsk fotball har man regler som på ulike på måter begrenser spillere, trenere og lederes muligheter til å delta i pengespill. Her finnes regler som forbyr spill på kamper en selv er involvert i, regler som forbyr deling av innsideinformasjon, samt regler om kampfiksing. Alle som har en rolle i norsk fotball bør kjenne til disse reglene og som et bidrag til dette vil det nå bli sendt ut en plakat til alle NFFs medlemsklubber hvor reglene i sin enkleste form blir presentert.

- Det er avgjørende at de som deltar i norske fotballkamper ikke har interesser som strider mot lagets egne interesser, samt å sikre publikums tillit til at kamper i Norge spilles på redelig vis. Vi oppfordrer derfor alle med roller i norsk fotball til å ta en kikk på plakaten, sier juridisk rådgiver i NFF, Emil Waters.

Informasjonsmateriale vedrørende NFFs pengespill-regler finnes allerede på fotball.no og plakaten er dermed ment som en liten påminnelse om noe som mange allerede er godt kjent med.

Divisjonsforeningen, Serieforeningen for Kvinnefotball, Norsk Toppfotball, Norsk Fotballtrenerforening, NISO, Lotteritilsynet og Norsk Tipping er også med på å formidle det viktige budskapet. 

- Budskapet om hvor viktig det er at alle holder seg på rett side av pengespill-regelverket kan ikke gjentas for ofte og NFF er veldig glad for at fotballens interesseforeninger, samt viktige samarbeidspartnere på området som Lotteritilsynet og Norsk Tipping, ønsker bidrar til å formidle de sentrale reglene ut, sier Waters. 

Klikk her for å se NFFs informasjonsmateriale om pengespillreglene0 Kommentar

Trenere må gi alle barn følelsen av å bli sett i løpet av en trening eller kamp.

Postet av Ringsaker IF den 19. Jan 2018

Ståle Solbakken (49) mener det er viktig at alle trenere gir barna en følelse av å bli sett i løpet av en trening eller kamp, og at det viktigste målet for trenere bør være å ha med flest mulig – lengst mulig. - Barnetrenere bør bli målt på hvor mange spillere de klarer å beholde – ikke hvor mange pokaler som står i hylla etter endt sesong, mener Ståle Solbakken.

Norges idrettsforbund har i lengre tid satt søkelys på hva som er god barneidrett gjennom flere reportasjer på idrettsforbundet.no. Pappa og trener Ståle Solbakken bidrar mer enn gjerne til debatten.   Som sjef for Nordens beste fotballklubb FC København (FCK), og øverste ansvarlig for fotballbarn ned til 13 år i klubben, har Solbakken lang erfaring på hva som er riktig og galt.  - Jeg har vært mye rundt i Europa og jeg mener den norske barneidrettsmodellen er langt fremme i forhold til andre land, innleder Solbakken.  

Ønsker flere kompetente trenere Solbakken mener kompetente trenere er nøkkelen til god barneidrett. Han mener derimot at en av de største utfordringene er å skaffe dyktige trenere som både klarer å skape likhet, men også differensiering, slik at man både kan skape bredde og topp - på sikt. 

God barneidrett for meg er at alle blir sett og føler at de har fått noe ut av å være med på en treningsøkt, kamp eller arrangement – uavhengig om de er et stort talent eller ikke fullt så flinke, sier Solbakken og fortsetter: - Foreldre i norsk idrett gjør en god jobb, men det er likevel viktig å få inn flere utdannede trenere til å jobbe med barn og ungdom. Hvert barn er unikt og har krav på individuelle hensyn. De utvikler seg forskjellig – derfor må man tilrettelegge og optimalisere treningene slik at de får ut sitt potensial.  

Tålmodige trenere  Ståle Solbakken er også bekymret for at altfor mange idrettslag starter spissing og topping for tidlig.  Hans og FCKs grunnfilosofi er flest mulig - lengst mulig.  - Vi må ikke dømme enkeltspillere for tidlig. Alle må få en sjanse. Så mange som mulig må få tilgang til miljøer som har betydning for deres utvikling, sier han. 

Både trenere og klubber må ha tålmodighet. I tillegg må ungdommene selv må ha stayerevne.  - Dersom trenerne klarer å motivere ungdommene til å fortsette med idrett i 16-17 års alderen så vil det kanskje være i denne aldersgruppen man finner de som blir aller best, sier Solbakken som mener det er umulig med tidlig utvelgelse. - Noen av de alle beste spillerne i FCKs historie har vært såkalte «late bloomers» og som har slått igjennom veldig sent. Felles for dem alle er at de hadde stayerevne til å stå igjennom de vanskelige årene, og ikke minst har ambisjon om å trene selv på fritiden. 

Messi ble ikke verdens beste spiller av å møte opp på organisert trening to ganger i uka. Da jeg var ung trente vi veldig mye på løkka. Det er en del av idretten jeg ikke ser like ofte i dag, forteller Solbakken.  Han nevner Norges forsvarskjempe i Werder Bremen og på landslaget – Rune Bratseth  - som ett godt eksempel på en som slo igjennom sent.   - Rune Bratseth "kunne ikke" slå en pasning før han var 22 år. Han så tidvis håpløs ut. Men plutselig løsnet det. Men han er kanskje en av Norges beste spillere gjennom tidene, forteller Solbakken om sin tidligere landslagskollega.  - Vi må ikke glemme at det er som 27-28 år at mange fotballspillere, og andre toppidrettsutøvere, når toppen av karrieren.


Vi må ikke glemme at det er som 27-28 år at mange fotballspillere, og andre toppidrettsutøvere, når toppen av karrieren.


Alle skal få muligheten ved å spille på ulike nivåer
- Det er vesentlig for oss i FCK at vi både får frem spillere på det beste laget og det nest beste laget. Ikke nok med det; vi vil også ha flinke trenere, lagledere, materialforvaltere og supportere. Det er viktig for oss at alle som har vært en del av klubben, og som kanskje forlater FCK en dag, kan snakke pent om klubben fordi de har fått en sjanse til å utvikle seg som både spiller og menneske.

Dessuten legger klubben opp til at alle får prøve seg på ulike nivåer. Klubben deler inn lagene sine etter når barna er født på året. Det etableres lag med spillere født i jan-mars, april-juni, juli-september osv. Dessuten får spillerne matching på tre ulike nivåer.  
- 13-14-åringer i FCK spiller 50 prosent av tiden med sitt eget lag. 25 prosent av tiden spiller de mot lag som er dårligere slik at de kan trene på teknikk og føle mestring og 25 prosent av tiden spiller de mot lag som er bedre slik at de får noen ekstra utfordringer. Vi skaper en trygg ramme slik at alle spillerne føler seg motiverte, avslutter Solbakken. 

0 Kommentar

Positiv respons på umiddelbar soning ved gule kort. Flertallet av trenere, dommere og lagledere i ungdomsfotballen ønsker å beholde ordningen med fem minutters soning for gule kort.

Postet av Ringsaker IF den 10. Jan 2018


Fra sesongen 2014 ble det innført umiddelbar soning ved gult kort for aldersklassene 13-16 år. Intensjonen var å fremme Fair play og å få bort usportslig opptreden. 

Meningene rundt ordningen har vært mange, og etter sesongen 2017 utarbeidet seksjon barn og ungdom i NFF en spørreundersøkelse for å få et faktagrunnlag for å vurdere ordningen.

Undersøkelsen ble sendt ut til trenere, ledere og dommere i relevante klubber og aldersklasser for å finne ut om intensjonen med regelen har lykkes. Undersøkelsen ble besvart av 3900.

På spørsmålet om de bare hadde positive erfaringer svarte 59 prosent at de var enig eller delvis enig. Resultatene viser derfor en klar overvekt av positive erfaring blant respondentene, der 1/3 var helt eller delvis uenige i utsagnet.

- Intensjonen med umiddelbar soning ved gult kort var å få bort usportslig opptreden, ikke å straffe ytterligere i de situasjoner hvor gult kort blir gitt ved brudd på spillereglene. De positive erfaringene er klart i tråd med intensjonen om å minske usportslig opptreden, og det er gledelig å se at flertallet av de som er involvert som trenere, lagledere og dommere er fornøyde med ordningen, sier fagansvarlig for aktivitetsutvikling i NFF, Bo Folke Gustavson.

- Den mest fremtredende skeptiske holdningen gikk som forventet på at utvisningen rammet hele laget, fortsetter han. 

Ordningen med umiddelbar soning har fungert siden 2014 og for å få et nyansert inntrykk av stemningen ble respondentene spurt om avvikling av ordningen og en utvidelse.

Spørsmålet var om umiddelbar soning bør fjernes og gammel ordning gjeninnføres. Over halvparten av de spurte ønsket ikke å fjerne ordningen. 

Etter at ordningen har virket i tre år, er konklusjonen at trenere, lagledere og dommere har positive erfaringer og mener at ordningen fungerer etter intensjonen. Trenere, lagledere og dommere uttrykker et ønske om å fortsette ordningen slik den er i dag og ikke med eventuelle erstatninger som for eksempel hvitt kort (mer om dette kan leses i selve rapporten).

- Vi fikk positive svar og er fornøyde med tilbakemeldingene som har kommet. Vi vil gjenta undersøkelsen på et senere tidspunkt for på den måten å fange opp endringer i så vel holdninger som konkrete erfaringer, sier Gustavson.

Les hele rapporten her0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline