Gode nyheter for Idrettsungdom.

Postet av Ringsaker IF den 6. Jul 2018

Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ungdom. Forskningen er støttet av Kulturdepartementet, Norges idrettshøgskole og OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). - www.ungdata.no

Nå er dataen for 2017 publisert og det er mange gode nyheter for ungdomsidrett, samtidig som det fortsatt er noe å jobbe med. 

Hovedfunnene er: 

 • Idretten står sterkt blant norsk ungdom. De siste årene har det vært en liten økning i andelen som deltar i organisert idrett.
 • Det er samtidig mange som slutter med organisert idrett i løpet av tenårene. Mange begynner med andre former for trening.
 • Ungdom som driver med idrett, trives bedre på skolen og er mer fornøyd med foreldrene sine enn annen ungdom.
 • De som vokser opp i høyere sosiale lag, deltar oftest i idrett. Sosiale ulikheter i deltakelse starter i barneidretten.
 • Minoritetsgutter er nesten like ofte med i idrett som majoritetsgutter. Jenter med minoritetsbakgrunn er klart under-representert.

Det er godt dokumentert at 93% av barn og unge har vært innom organisert idrett i løpet av oppveksten og selv om mange slutter i ungdomstiden, står idrett i en sterk posisjon blant ungdom. Rundt halvparten av alle elever på ungdomsskolen trener i et idrettslag én eller flere ganger i uka, og 38 prosent trener minst tre ganger i uka. Ingen andre organiserte fritidsaktiviteter blant ungdom kan vise til så stor deltakelse.

For mer informasjon om UngData undersøkelsen og Ungdatakonferansen, klikk her.

 0 Kommentar

Midlertidig endring i politiattestordningen.

Postet av Ringsaker IF den 26. Apr 2018

Den uavklarte situasjonen rundt politiattestordningen har vart altfor lenge. Nå endres praksis inntil videre.

I for lang tid har idrettslagene og hele norsk idrett opplevd en uavklart situasjon hva angår politiattester og muligheter for å kunne søke om ny attest dersom vedkommende skal utføre en ny oppgave for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Endring av velfungerende praksis

Den ordningen som har vært praktisert, er at Norges idrettsforbund har sagt at en ikke trenger å fremvise attest hver gang en får nye oppgaver innen samme idrettslag, men at en må sørge for at en senest hvert tredje år må fremvise ny attest dersom en får nye oppgaver.

Denne velfungerende praksis er blitt ensidig endret av Finnmark politidistrikt, som nå ikke lenger vil utstede attester til personer som tidligere har fått utsted attest for bruk i idrettslaget.

Etter idrettsforbundets diskusjoner med Finnmark politidistrikt er partene i fellesskap blitt enige om å be Politidirektoratet om avklaring på hva som en riktig forståelse av regelverket som regulerer ordningen. Etter idrettsforbundets mening er det en betydelig svekkelse av ordningen dersom idrettslag ikke har anledning til med jevne mellomrom, å kunne be om ny attest for den som tildeles tillits- eller ansvarsoppgaver overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Vi har forståelse for at det er stor misnøye med ordningen. NIF og idrettskretsene har ventet med å endre informasjonen på våre nettsider om dette i påvente av avklaringen fra Politidirektoratet. Dessverre har Politidirektoratet ikke respondert på problemstillingen.

Dette oppfordrer idrettsforbundet idrettslaget til å gjøre

Inntil NIF har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Inntil NIF får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

 Oppsummert: 

- Personer som tidligere har fremvist politiattest, skal inntil videre ikke søke om ny attest.

- Personer som er nye i rolle som krever politiattest - søker om politiattest.

 0 Kommentar

Finansiering av aktivitet.

Postet av Ringsaker IF den 11. Jan 2018

Ikke vær likegyldig til hvem som finansierer barn og ungdom sin aktivitet i Hedmark

Det er utrolig viktig å forstå hvilke konsekvenser det får hvis det gjøres endringer på enerettsmodellen for pengespillpolitikken i Norge. Det vil utgjøre STORE forskjeller for alle de barna og ungdommene som nyter godt av denne ordningen i dag. Vi i Hedmark idrettskrets føler daglig på kroppen de behov og utfordringer idrettsklubber står ovenfor, og hvor nødvendig det er med finansiering via spillemidlene. Vår oppfordring er at dere foreldre, klubbledere, trenere, støtteapparat og støttespillere bryr dere om hvor disse pengene kommer fra!   

Her er fakta ved dagens enerettsmodell:

 • Alt overskudd fra Norsk Tipping går til gode formål – ikke til private eiere
 • 64 % av overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til idretten i Norge!  
 • I 2015 mottok idretten over 2,2 milliarder kroner!  
 • Pengene benyttes til bygging av små og store idrettsanlegg over hele Norge!
 • Ca 300 millioner kroner går direkte ut til over 11 400 idrettslag over hele landet!
 • Over 80 prosent av alle barn mellom 6 og 12 år i Norge er medlemmer av et idrettslag!

Hva skjer hvis det innføres en lisensieringsmodell:

 • Det blir et konkurranseutsatt marked, som igjen betyr at pris og marginer blir viktig. Dette betyr igjen at utbetalingsprosenten blir høyere – ergo overskuddet lavere.  
 • I dag blir det igjen ca 60 øre per krone i overskudd etter premier – med lisensieringsmodell vil den bli på kanskje bare 20 øre.
 • Det betyr at SKAL det totale overskuddet øke, må det spilles for adskillig mer enn det gjøres i dag. Er det ansvarlig? At de som allerede spiller for mye skal spille for ENDA MER?

Dette er også en verdidebatt – IKKE en debatt om en fotballspillers rett til å spille i Tippeligaen.  

Glem enkeltpersoners private agenda i media, dette handler om de gode verdiene i norsk idrett. I stedet for meg, meg, meg, mitt, mitt og mitt - snakker idretts-Norge om Glede, Fellesskap, Ærlighet og Helse. Disse verdiene må du lete lenge etter hos de utenlandske spill-aktørene. De er kun opptatt av egen vinning og inntjening. Ta en titt på reklamen som de lager og sender, så forstår du hva vi mener: de kundene de helst vil ha er de som taper mest. Dette er overhodet ikke forenelig med de verdiene norsk idrett står for!

Som Idrettspresident Tom Tvedt sier:

«Idrettsanlegg i Norge er viktigere enn private kontoer på Malta»

 Så igjen: IKKE vær likegyldig til hvor vi får vår finansiering fra!

Tor Rullestad, styreleder i Hedmark idrettskrets Mette Thorslund, nestleder i Hedmark idrettskrets Tina Thorsen, Organisasjonssjef i Hedmark idrettskrets

Tina Thorsen, Organisasjonssjef i Hedmark idrettskrets0 Kommentar

Introkurs for klubbens styre.

Postet av Ringsaker IF den 3. Nov 2017Sted: Neshallen, Stavsjø 
Når: 20.11.2017 kl 19:30
 - 21.00  
  


Hedmark idrettskrets tilbyr nå et kort intro-kurs for klubbens styre. Intro-kurset vil gi en grunnleggende forståelse for hva som forventes av et styre. Kursdeltakerne blir kjent med de viktigste lovene og reglene som en klubb må forholde seg til, samt får tips om nyttige verktøy for styrearbeidet. Kurset er gratis og av varighet på 1,5 time.

Invitasjon med påmelding her


0 Kommentar

Nyhetsbrev fra Hedmark Idrettskrets

Postet av Ringsaker IF den 10. Aug 2017

Idrettshelga Innlandet 2017

Vi ønsker velkommen til en nyvinning du bør reservere tid til allerede nå! Idretten kraftsamler og lager en skikkelig "happening" siste helga i oktober - altså 27. til 29. oktober 2017! Med kraftsamling menes at mange idretter allerede har bestemt å legge sine egne årvisse arrangement inn i eller inntil Idrettshelga Innlandet 2017, som fotballen, håndballen, ski, svømming, ake/bob/skeleton og olympiatoppen. Og flere kan det bli! Spennende, engasjerende og givende forelesere skal gi deg en opplevelse å ta med videre i din idrettshverdag. Bl.a. kommer Marco Elsafadi, Ole Petter Nyhaug, Karina Andersen Aas, Helge Gudmundsen og Tom Tvedt - KOMMER DU? Vil du melde deg på allerede nå kan du trykke HER. Og følg gjerne med på FACEBOOK
Les mer

Ny medarbeider

Ruben Kristiansen er ansatt i et 50% vikariat hos oss. Ruben er 23 år og kommer fra og bor på Flisa. Han har årsstudium i Idrett (Høgskolen i Hedmark) og Sport Management fra Høgskolen i Lillehammer. Ruben tiltrådde 1. august og hans vikariat i idrettskretsen varer frem til 31.12.2017.  Han vil arbeide med oppgaver innen klubbutvikling, ungdomssatsing og Idrettshelga Innlandet 2017. Ruben nås på følgende mail: ruben.kristiansen@idrettsforbundet.no

Kartleggingsundersøkelse-

vi trenger din hjelp

Vi i Hedmark idrettskrets ønsker hele tiden å forbedre oss og være synlige for alle klubbene i fylket. I den forbindelse ønsker vi å foreta en kartleggingsundersøkelse, og trenger din hjelp i dette arbeidet.  Vi håper alle med tillitsverv i idrettslaget kan sette av litt tid til å svare på noen få spørsmål her: Kartleggingsundersøkelse

Kontakt: For spørsmål, ta kontakt med Lars Thoresen Mail:thore@online.no/ Tlf 90037143

Åpen EL- innebandy dag

Lørdag 9 september kl 12.00-16.00 inviterer Elverum EL-innebandy i samarbeid med Norges Bandyforbund til åpen EL-innebandy dag i Elverumshallen. EL-innebandy er en lagidrett som er fylt med mye fart og spenning! Idretten passer for barn, ungdom og voksne med store eller mindre bevegelseshemninger. Idretten er utfordrende og morsom, som er lett å mestre etter få treninger. Alle er velkomne!

En god treningsøkt for barn

Hedmark idrettskrets kan nå tilby fem gratis temakvelder med praktiske tips til en god treningsøkt for barn. Det handler om lek-betont basistrening og hvordan man skaper motivasjon til å drive med fysisk aktivitet.  Aktivitetene kan gjennomføres både ute og inne. Kan dette være noe for ditt idrettslag? Prinsippet om førstemann til mølla gjelder. Send din bestilling nå til Avle Chr Bjørn
Les mer om hva de enkelte partiene mener om norsk idretts framtid her:
Les mer

Stortingsvalget 2017

Mandag 11. september er det Stortingsvalg og Norges idrettsforbund oppfordrer alle sine medlemmer til å bruke stemmeretten sin. Idretten er partipolitisk nøytral og forholder seg til enhver tid til de politisk valgte myndighetene. Foran årets Stortingsvalg har idretten samlet seg rundt 3 fanesaker: Fanesak 1: Én milliard årlig til breddeanlegg i hele Norge Fanesak 2: Full momskompensasjon for frivillighet på statsbudsjettet Fanesak 3: Styrk idrettslagene

Kommende kurs og aktivitetstilbud:

INTRO-KURS FOR KLUBBENS STYRE Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for hva som forventes av et styre. Kursdeltakerne blir kjent med de viktigste lovene og reglene som en klubb må forholde seg til, samt får tips om nyttige verktøy for styrearbeidet. 31. august - Nord-Odal IL 12. september - Eidskog IL Fotball TEMAKVELD - KLUBBUTVIKLING Hedmark idrettskrets og Rendalen IL inviterer til motivasjons- og inspirasjons-kveld med Frode Kyvåg på Åkrestua i Rendalen. Frode Kyvåg er en motivator av de sjeldne som kommer til å sette fokus på hva som er viktig for å engasjere ledere og tillitsvalgte til idrettslagets arbeid, i tillegg til å fremheve betydningen av å drive variert og allsidig idrett. 24. august - Rendalen IL KURS FOR TRENERE og INSTRUKTØRER BARNEIDRETT Kurs innen ledelse av barneidrett. Kurset/temakvelden er midt i blinken for trenere, instruktører og foreldre til de som er 12 år og yngre og er først og fremst en praktisk treningskveld. Her får du med deg gode øvelser som du kan ta i bruk dagen etter. 28. august - Tynset IF IDRETTSHELGA INNLANDET 2017 Kompetansepåfyll er stikkordet for Idrettshelga Innlandet 2017. Mange idretter legger sine egne årvisse arrangement inn i eller inntil arrangementet; fotball, håndball, ski, svømming, ake/bob/skeleton og olympiatoppen. Og flere kan det bli! Se egen sak om Idrettshelga lenger opp i nyhetsbrevet. 27. til 29. oktober 2017 - På Lillehammer 27. til 29. oktober 2017 Lederkurs for ungdom For informasjon om kursinnhold og påmelding, vennligst klikk deg inn på vår hjemmeside og se vår kalender: Aktivitets-kalender

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets Idrettens Hus,Løvstadvegen 7 2312 Ottestad Tlf: 62 54 26 00 E-post: hedmark@idrettsforbundet.no
Hedmark idrettskrets - Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad Norge Unsubscribe
Powered by Make Newsmail0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline