Ny portal for å søke etter turneringer.

Postet av Ringsaker IF den 11. Okt 2018

Laglederne og trenerne i Ringsaker IF har tidligere fått invitasjoner til turneringer gjennom Superinvite-CupManager løsningen.

Nå har Superinvite lansert en egen portal, der lagledere og trenere kan søke opp turneringer som passer for laget. Oversikten finnes på www.cupinvite.com.

Superinvite kommer fortsatt til å sende invitasjoner til relevante turneringer en stund fremover, men på sikt ønsker de at www.cupinvite.com portalen skal overta for invitasjonene laglederne og trenerne får i dag.

Ringsaker IF har lagt portalen som egen fane på hjemmesiden under navnet CUPINVITE.


0 Kommentar

Kristin Kloster Aasen valgt til nytt IOC-medlem etter Gerhard Heiberg.

Postet av Ringsaker IF den 15. Sep 2017


Idrettsforbundets informasjonssjef Niels Røine bekrefter at Aasen er valgt fredag kveld under Lima kongressen.

 – En ny milepæl er nådd for norsk idrett, sier idrettspresident Tom Tvedt i en pressemelding.

Gerhard Heiberg annonserte 15. desember 2016 at han ønsket at Kristin Kloster Aasen skulle bli medlem av IOC. Samme dag vedtok Idrettsstyret enstemmig å støtte hennes sitt kandidatur.

Både nominasjonskomiteen og styret til IOC innstilte i august Kloster Aasen som medlem og i dag ble det altså klart.

Hun har tidligere vært president i rytterforbundet og er for tiden første visepresident i Norges Idrettsforbund.

 – Jeg er stolt, men også svært ydmyk over den tilliten som er vist meg. Nå gleder jeg meg til å lære organisasjonen enda bedre å kjenne og bidra i utviklingen av den Olympiske bevegelse, sier Kloster Aasen i en pressemelding. Hun har ikke gitt intervjuer før valget.

Selv om Gerhard Heiberg gir seg, har det ikke vært gitt at Norge ville få et nytt IOC-medlem. Men Kristin Kloster Aasen var altså en kandidat som falt i smak hos IOC.

– Gjennom denne prosessen har Heiberg igjen vist hvilken posisjon han har i internasjonal idrett, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Kloster Aasen ble valgt med 62 mot 13 stemmer. Seks medlemmer avstod fra å stemme.

Idrettspresident Tom Tvedt kommenterer valget slik:

– Jeg snakker på vegne av Idrettsstyret når jeg sier at Kloster Aasen vil tilføre IOC og internasjonal idrett, det beste av norsk idretts grunnsyn og verdier. Hun har i en årrekke gjort en kjempejobb på ulike nivåer nasjonalt og vi er sikre på at hun vil bidra til å utvikle den Olympiske bevegelse i positiv retning. Jeg er veldig optimistisk med tanke på all den internasjonale erfaringen og kompetansen norsk idrett i fremtiden vil nyte godt av gjennom Kloster Aasens medlemskap i IOC.

Ifølge IOCs hjemmeside hadde organisasjonen før denne kongressen 94 medlemmer. Medlemmene representerer IOC i sine respektive land - de representerer ikke landet sitt i IOC.  Det er IOC selv som velger sine medlemmer.0 Kommentar

Fotballsesongen 2018 og klubbsamarbeid

Postet av Ringsaker IF den 4. Sep 2017


Med bakgrunn i beslutninger som klubbenes hovedlag og grupper tidligere har kommunisert, informeres det om at det fra sesongen 2018 blir rene klubblag og ingen samarbeidslag. Det betyr at spillerne må gjøre et valg på hvilken klubb de vil representere fra 2018 sesongen.  Begge klubbene er opptatt av å holde spillergruppene samlet også fra neste sesong, og legge forholdene til rette uavhengig av hvilken klubb spillerne/lagene velger. For de fleste lag vil ikke dette være noen utfordring, men på noen lag må spillerne gjøre et valg. Slik vi ser det nå gjelder det primært J13, G15 og G12, som klubbene ønsker å ha en dialog med i forhold til 2018 sesongen. De som evt. blir stående uten tilbud i den klubb de har tilhørighet, er hjertelig velkommen til hhv. Nes eller RIF.

Framover ønsker klubbene å ha en positiv dialog og samarbeid om felles aktiviteter og kurs, slik som f.eks dommer- og trenerkurs. Samtidig ønsker vi i fellesskap å få til en like vellykket Fotballskole i 2018.   

Klikk her for å lese hele info-brevet.


0 Kommentar

Fotballsesongen 2018- Samarbeid Ringsaker - Nes

Postet av Ringsaker IF den 1. Jul 2017

Ringsaker og Nes Fotball har siden hovedlaget i Nes Sportsklubb sa opp avtalen i slutten på fjoråret, hatt dialog om det er mulig å finne en framtidig samarbeidsform innenfor de retningslinjer som Nes sitt hovedlag har gitt, og som begge klubber mener er framtidsrettet.

I den forbindelse ba RIF om en tilbakemelding fra NES på hvordan de så for seg samarbeidsformen etter 2017 sesongen. I slutten på mai fikk vi en innstilling fra Nes, forankret i hovedlaget, som kort kan oppsummeres slik:

  • Ingen formell samarbeidsavtale mellom klubbene, heller ikke aktuelt å revurdere denne beslutningen.
  • Fotballen på Nes skal videreføres i egen regi med satsing på Nes for å skape et positivt fotballmiljø med utgangspunkt i anlegget på Stavsjø.
  • Ønsker dialog med Ringsaker og andre naboklubber for å sikre best mulig tilbud på utvalgte årganger, dvs på lag hvor Nes har utfordringer med egenrekruttering.
  • Nes vil ha rene klubblag- ikke samarbeidslag.

Styret i fotballgruppa har hatt medlemsmøte hvor innstillingen ble presentert, samtidig som den er behandlet i hovedlaget. Tilbakemeldingene ga en ganske klar konklusjon. Innstillingen er ikke forenlig med Ringsaker sine ønsker som i prinsipp går ut på fullt samarbeid på alle lag, og at plattform må bygges videre på det fellesskapet som ble etablert gjennom 13-14 år. Patriotismen har dessverre slått ut fornuften i Nes Sportsklubb, med konsekvens dårligere tilbud til våre unge og lovende fotballspillere.

Med bakgrunn i dette tar fotballgruppa i Ringsaker Idrettsforening innstillingen til Nes Fotball til etterretning. Dette innebærer at fotballen i Ringsaker IF videreføres i egen regi og gir følgende situasjon i 2018:

  • Ingen formell samarbeidsavtale med Nes Sportsklubb.
  • Ingen samarbeidslag med Nes Sportsklubb
  • Ringsaker Fotball vil sette fotballspilleren i fokus slik at han/hun velger klubb som er mest naturlig med hensyn til tilhørighet og ønsket sportslig og sosialt tilbud.
  • Dagens samarbeidsdrakter benyttes inntil nye drakter er på plass

Ringsaker Fotball vil være en breddefotballklubb og ha fokus på barnefotball, ungdomsfotball og voksenfotball. Vi ønsker fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Vi vil ha fokus på klubbtilhørighet og fellesskapsfølelse i et godt sosialt miljø, der både spillere, trenere, lagledere og foreldre/foresatte trives.

Ringsaker Fotball ønsker å gjøre det som er mulig for å gjennomføre samarbeidet gjennom høstsesongen på en god og ryddig måte med minst mulig støy for alle involverte. Samtidig har vi også meddelt Nes at vi kan gjenoppta dialogen om framtidig samarbeid, hvis holdningen på Nes er mer forenlig med Ringsaker sine ønsker.

For styret i Ringsaker IF Fotball

Bjørnar Berge


0 Kommentar

Påmelding til Tine Fotballskole nærmer seg.

Postet av Ringsaker IF den 14. Mai 2017

Årets fotballskole arrangeres på idrettsplassen i Gaupen mandag 26.juni - onsdag 28.juni. Fotballskolen er et samarbeid mellom Ringsaker Idrettsforening og Nes Sportsklubb og er for aldersgruppen 6 - 13 år (født 2011 - 2004). Fotballskolen starter kl 09.00 og slutter kl 14.00.

Fotballskolen koster kr 600,- pr deltaker - 1/2 pris for søsken. Online påmelding og betaling via Superinvite åpner 20.mai. Link legges ut på denne siden samme dag.

Det blir servert lunsj hver dag og det blir også lagt inn ei frukt-pause.

Alle deltakere mottar utstyrspakker. Det er viktig at alle deltakere stiller med fotballsko, leggskinner og treningstøy/regntøy på fotballskolen. Ta også med drikkeflaske med vann.

Frist for påmelding er 18.juni og maks antall deltakere er 125 - førstemann til mølla!

Velkommen til fotballskole
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline