Breddeidrett: Åpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter for voksne utsettes.

Postet av Ringsaker IF den 7. Aug 2020

Under fredagens pressekonferanse orienterte regjeringen ved helseminister Bent Høie om at gjenåpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter for breddeutøvere over 20 år foreløpig settes på vent og vil ikke bli gjenåpnet 1. september.

 

– Vi hadde håpet i det lengste å få et klarsignal for gjenåpning av konkurranser og kamper for den resterende breddeidretten for voksne senest 1. september. Samtidig har vi respekt for myndighetenes tilbakeholdenhet med ytterligere lettelser i samfunnet så lenge smitten øker i Norge og situasjonen fremstår som usikker, sier idrettspresident Berit Kjøll.

De siste ukene har vist en oppblomstring av flere lokale og til dels alvorlige utbrudd i Norge. Smitteutviklingen generelt i Norge er også negativ.

– Dette påminner oss om den sårbare og alvorlige situasjonen vi alle opplever. Beslutningen er likevel krevende for mange av våre kontaktidretter og voksne breddeidrettsutøvere som ikke får komme i gang med normal aktivitet, sier Kjøll og legger til:

– Vi ser frem til møtet på mandag for en god og konstruktiv dialog med myndighetene rundt videre igangsettelse av trening og dernest trygge konkurranseformer for breddekontaktidretten når situasjonen tillater dette, sier Kjøll.

Tar smittevern i idretten på alvor
Idrettspresidenten understreker at hver og en av oss har et felles ansvar for å begrense smittespredning av covid-19-viruset, og at norsk idrett fortsatt skal delta i den nasjonale dugnaden for å redusere smitterisiko og spredning av koronaviruset.

– Norsk idrett har vært en foregangsaktør og utøvd sitt samfunnsansvar på en forbilledlig måte for å redusere smittespredningen i det norske samfunnet. Norsk idrett skal fortsette det gode arbeidet og sørge for best mulige smitteverntiltak i forbindelse med utøvelse av aktiviteten for å redusere risikoen for økt smittespredning i samfunnet, sier Kjøll og fortsetter:

– Vi er derfor svært takknemlige for det gode samarbeidet som er lagt ned i norsk idrett for utarbeidelse og oppfølgingen av smittevernstiltak i både topp- og breddeidretten. Denne samlede kompetansen har kommet hele norsk idrett til gode, og vil også ha stor betydning når den resterende voksenidretten kan komme i gang, avslutter Kjøll.

NIF har nå opprettet to arbeidsgrupper som utarbeider generelle retningslinjer for smittevern innenfor henholdsvis individuelle kontaktidretter og lagkontaktidretter for voksne over 20 år, og som i stor grad vil bygge på smittevernsprotokollen fra Fotballforbundet. Når regjeringen gir grønt lys for å gjenoppta ordinær trening og konkurranser for disse utøverne, vil protokollene allerede være på plass.


0 Kommentar

Slipp jubelen løs 💛💙💛

Postet av Ringsaker IF den 25. Jun 2020

Resultatet er klart; 556 kor, korps, idrettslag og foreninger får til sammen 40 millioner kroner fra OBOS Jubel. Dette gjør vi for at jubelen igjen skal runge mellom husene når krisen er over skriver OBOS. Videre skriver de at det er med stor glede vi kan informere om at Ringsaker Idrettsforening er tildelt 41000 kroner.

OBOS ønsker å takke medlemmene for alle søknadene og det store engasjementet for å få jubelen tilbake mellom husene. Det gleder oss å se at så mange hjerter banker for idrett og kultur. OBOS Jubel skal bidra til at frivillige lag og foreninger kan fortsette å samle mennesker, bidra til gode oppvekstsvilkår og skape liv mellom husene også etter at koronasituasjonen er over.

OBOS-medlemmene har sendt inn søknader for lag og foreninger som trenger tilskudd. Målet var å kjøpe det som ikke ble solgt i våres av lopper, billetter, kaker og vafler. 40 millioner kroner deles nå ut til frivillige lag og foreninger, primært i områder hvor OBOS har mange medlemmer eller nye boligprosjekter på gang. Mottakerne er registrert i frivillighetsregisteret eller lignende, og har tapt inntekter på arrangementer som ikke ble gjennomført grunnet koronasituasjonen i perioden mars – august 2020.

OBOS ser frem til å høre jubelen runge mellom husene igjen! Vi håper midlene kommer mange til glede og skaper mye jubel!

Ringsaker IF takker OBOS for den fenomenale pengegaven og vi takker OBOS medlemmet Kai som sendte søknaden. Gaven vil bety utrolig mye for klubben 💛💙💛


0 Kommentar

Full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten fra 1. august.

Postet av Ringsaker IF den 23. Jun 2020

.

Fra 1. august tillates konkurranser, cuper, stevner og seriespill for barne- og ungdomsidretten i Norge. Tillatelsen omfatter utøvere i aldersgruppen til og med 19 år, og vil også inkludere kontaktidretter. Det vil i første omgang tillates konkurranser innenfor samme idrettskrets i tråd med de nye regionene.

- Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se frem til etter fellesferien, sier Kjøll og fortsetter;

- Vi befinner oss samtidig i en sårbar fase i den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Beslutningen om å begrense konkurranseaktivitetene regionalt er fornuftig da dette både kan redusere smitterisiko og gi bedre forutsetninger for å utøve smittesporing dersom det skulle oppstå smitte i forbindelse med et idrettsarrangement, sier Kjøll. 

For Norges idrettsforbund er neste steg å legge en plan for å få en forsvarlig gjenåpning av den gjenværende breddeidretten over 20 år, og samtidig presentere ansvarlige løsninger til myndighetene for hvordan vi kan lage gode publikumsarrangementer innenfor gjeldende smittevernsregler.

Godt samarbeid med myndighetene

Norges idrettsforbund har hatt en løpende og god dialog med myndighetene rundt videre gjenåpning av barne- og ungdomsidretten. Under dagens møte med Kulturdepartementet og statsråd Abid Raja understreket idrettspresident Berit Kjøll igjen de negative konsekvensene av å vente unødig lenge med gjenåpning av konkurranser, mindre cuper, stevner og seriespill.

- Vi har vært svært bekymret for frafall blant barn og unge som følge av for langt opphold fra ordinær konkurranseaktivitet. Derfor ønsket vi et tydelig budskap fra myndighetene om når vi kunne komme i gang igjen, og helst så raskt som overhodet mulig, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll. Den avklaringen har vi nå fått, og det er vi svært takknemlige for. Det betyr at vi nå kan starte planleggingen for oppstart av ordinær konkurranseaktivitet fra 1. august, som naturligvis er svært gledelig, sier Kjøll.  

Norsk idrett vil fortsette å ta smittevern på alvor

Norges idrettsforbund er trygg på at hele idrettsbevegelsen vil fortsette det gode arbeidet med å etterleve de smittevernsfaglige rådene som til enhver tid er gjeldende, både når det gjelder trening og konkurranser og ved eventuelle justeringer i smittevernsveilederen for idrett som følge av en ytterligere gjenåpning for barne- og ungdomsidretten fra og med 1. august.  

- Norsk idrett skal fortsatt ivareta alle smittevernhensyn på en forbilledlig måte, slik idrettsbevegelsen og alle våre frivillige har gjort hele veien fra de første koronavettreglene ble iverksatt i begynnelsen av april. Den gradvise gjenåpningen av idretten har, så langt vi kjenner til, ikke bidratt til en negativ utvikling på smittespredningen i samfunnet. Den trenden vil vi gjøre vårt ytterste for å opprettholde, sier Kjøll.

Norges idrettsforbund henstiller derfor foreldre, trenere, og andre voksne om å opprettholde og etterleve smittvernsrådene, inkludert bestemmelsene om en meters avstand og gode hygienetiltak i forbindelse med gjennomføring av idrettsarrangementer.

- Ingen ønsker å komme tilbake til en situasjon hvor vi får nye innskjerpinger og hvor det norske samfunnet går fra «gult» til «rødt» lys. Idretten skal fortsatt være en foregangsaktør i den felles dugnaden for å redusere risiko for økt smittespredning i samfunnet, avslutter Kjøll.

 


0 Kommentar

Nyhetsbrev fra NFF Indre Østland.

Postet av Ringsaker IF den 22. Jun 2020


Gode fotballvenner!
Det åpnes litt etter litt i fotballen som i samfunnet forøvrig. Godt er det! Selv om vi selvsagt ønsker at alle skal på banen igjen så snart som mulig. Vi har vært og står midt i den mest krevende perioden for norsk fotball noensinne. Kretskontoret er fullt bemannet igjen permitteringsperioden, og vi er klare for å bistå dere med stort og smått framover. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Vennlig hilsen
Alle oss i kretsadministrasjonen 

Les hele nyhetsbrevet her..


0 Kommentar

NFF ved president Terje Svendsen har sendt brev til regjering med bønn om oppstart i breddefotballen. Les hele brevet her!

Postet av Ringsaker IF den 19. Jun 2020

"På vegne av alle medlemmene i Norges Fotballforbund (NFF), ber vi innstendig om det snarest tillates fotballtrening og kampaktivitet på alle nivåer i norsk fotball, slik som i for eksempel Danmark. Det er forståelig at myndighetene vil ha en gradvis og kontrollert takt på gjenåpningene, men et opphold på 2,5 måneder frem til 1. september vil virke mot sin hensikt, ha svært ødeleggende konsekvenser for breddefotballen, og dermed hele norsk fotball. Vi frykter også at en slik utsettelse er egnet til å svekke regelverkets legitimitet. Våre klubber er nå klare for å åpne for alle på en trygg og forsvarlig måte."

Slik starter brevet fra NFF til regjeringen.

Klikk her for å lese brevet i sin helhet


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline