Retningslinjer for publisering av bilder og film.

Postet av Ringsaker IF den 12. Des 2017


I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer. 

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.

Last ned samtykkeerklæring for publisering av bilder og film

Idrettsforbundets retningslinjer:

  1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. 

Informer om retningslinjene!
Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i idrettslaget.

Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynets nettsider. 

På dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie: http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatte
Karen Kvalevåg er ansatt som ny generalsekretær i NIF.

Postet av Ringsaker IF den 3. Jul 2017

Karen Kvalevåg (51) er ansatt som generalsekretær i Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komité (NIF).

På dagens pressekonferanse på Ullevaal Stadion ble Karen Kvalevåg presentert som ny generalsekretær i Norges idrettsforbund. Kvalevåg tiltrer stillingen 1. oktober.

Kvalevåg er fra Karmøy, har økonomiutdannelse fra Universitet i Stavanger og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har toppledererfaring fra flere store organisasjoner. Blant disse finner man Umoe Restaurants (morselskap for Peppes Pizza, Burger King Scandinavia, Blender, TGI Fridays Scandinavia og Starbucks Scandinavia) og Løvenskiold Handel AS (bestående av Maxbo, Maxbo Proff og Løvenskiold Logistikk). I 2016 gikk Kvalevåg inn i stillingen som daglig leder i SK Vidar og Oslo Maraton. Nå fortsetter hun med idrett, i Norges idrettsforbund.

- Vi er veldig glad for å ha Karen med på laget som skal utvikle norsk idrett videre. Hun har bred og relevant erfaring som leder og vet hva som kreves i å utvikle store organisasjoner. Karen får et stort ansvar med å fornye norsk idrett sammen med Idrettsstyret og ansatte. Bak ansettelsen ligger det en grundig prosess med tester, intervjuer og omfattende referansesjekk. Karen viste seg å være en utmerket kandidat til jobben. Nå gleder vi oss til å ønske henne velkommen på Idrettens Hus fra 1. oktober, sier idrettspresident Tom Tvedt.

- Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på utfordrende og spennende oppgaver i Norges største folkebevegelse. Ikke minst gleder jeg meg til å bli kjent med alle de dyktige medarbeidere i NIF og utvikle samarbeidet med øvrige organisasjonsledd i idretten. Jeg har stor tro på at vi skal videreutvikle idretten basert på en verdiforankret kultur – og stor grad av åpenhet. Det gjelder både i arbeidet med å skape idrettsglede for enda flere og i utviklingen av toppidrettsnasjonen Norge, sier Kvalevåg.

Se opptak av pressekonferansen her.Olympisk Akademi

Postet av Ringsaker IF den 2. Jun 2017

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi - en møteplass for unge ledere i idretten. Meld deg på nå!

Meld deg på Olympisk akademi 2017 her

Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idédugnad og skolering innen olympiske verdier:

Pierre de Coubertin - grunnleggeren av de moderne olympiske leker: "Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play."

Målgruppe og søknadsprosedyrer

Deltakerne må ha fylt 18 år. Øvre aldergrense er 29 år. Grunnet høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere, er det Olympiske Akademiet et attraktivt program for alle idrettsinteresserte. Erfaringsmessig de siste årene har det vært stor økning i antall søkere, men vi har kun et begrenset antall plasser. NIF legger i 2017 opp til at alle ledd i organisasjonen skal være representert gjennom fordeling av antall deltakerplasser.

Norges Olympiske Akademi 2017

Samlingen finner sted på Nansenskolen på Lillehammer 3. – 6. august 2017. Årets tema er ung frivillighet.

Meld deg på her innen onsdag 21. juni.

For ytterligere informasjon kontakt Linda Jacobsen, fagkonsulent i Norges idrettsforbund: linda.jacobsen@idrettsforbundet.noNorges idrettsforbund lanserer Ungdomsløftet.no.

Postet av Ringsaker IF den 10. Mai 2017

I dag lanserer Norges idrettsforbund, i samarbeid med 30 særforbund, Ungdomsløftet.no som hjelper ditt idrettslag til å bli enda bedre på ungdomsidrett.

- Hovedhensikten med ungdomsløftet.no er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett, men vi ønsker også å motta flere tips til gode historier som vi kan dele med alle i norsk idrett, sier Kathrine Godager, rådgiver ungdomsidrett i Norges idrettsforbund.


Nettsiden består av 30 reportasjer og filmer med tips og råd om god ungdomsidrett som kan brukes på tvers av idrettslag og lokalmiljøer. Det er utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv som forteller hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett.

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å bruke innholdet i ungdomsløtet.no aktivt i sitt kommunikasjonsarbeid mot målgruppen.

Har ditt idrettslag tips eller spørsmål knyttet til ungdomsidrett send oss en e-post til ungdomsidrett@idrettsforbundet.no

Gå til Ungdomsløftet.no

Med vennlig hilsen
Norges idrettsforbund
Et langt steg for å sikre enerettsmodellen.

Postet av Ringsaker IF den 7. Mai 2017

Tirsdag 2. mai 2017 kan komme til å gå inn i idrettens historiebøker som en merkedag i fremtiden. Det var dagen da Stortinget enstemmig stemte for å beholde enerettsmodellen for spill i Norge.

Det er 14 år siden spillpolitikk sist ble like grundig behandlet i Stortinget, og det er allerede mange år siden det ble vedtatt at en slik gjennomgang skulle finne sted. Stortingsmeldingen, med den samme innstillingen som ble vedtatt i går, ble lagt fram for Stortinget i desember 2016 etter en prosess med innhenting av innsikt og innspill.

Det har ikke vært selvsagt med et vedtak som vi fikk i går. Sterke krefter med mye penger har jobbet hardt for å rive ned modellen som har sikret ansvarlighet og penger til samfunnsnyttige formål i snart 70 år. Pengespillbransjen har ikke lov til å operere i Norge, men har jobbet utrettelig med å få overbevist politikerne om en endring som vil tillate dagens uregistrerte spill å operere i Norge.

Til tross for en stor mengde betalte konsulenter. Til tross for betalte ‘alternative fakta’. Til tross for påvirkning i alle kanaler endte Stortinget opp med vedtaket om at enerettsmodellen skal bestå.
Men flere av aktørene på talerstolen gikk langt i å antyde omkamp så raskt som mulig. Det er derfor viktig at idretten fortsetter å jobbe for å sikre dagens modell. Ansvarlighet må settes først i prioriteringene og flest mulig av dem som i dag tror eller synes det er helt ok å spille på utenlandske spill, må overbevises om å spille på Norsk Tipping i stedet.

Men denne uka er det helt flott å kunne glede seg, gratulere hverandre og vite aller innerst at idrettens utvetydige standpunkt og utrettelige jobbing har bidratt godt til et svært viktig, enstemmig vedtak.

Skrevet av Geir Ove Fredheim, Norges Idrettsforbund.Levert av IdrettenOnline